Tilajärjestelyt

Tilatyöryhmän tiedote 15.11.2018

Honkajoen kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt työryhmän valmistelemaan yhteiskoulun/lukion tulevaa tilaratkaisua. Työryhmään kuuluu edustaja kustakin valtuustoryhmästä, kunnanjohtaja, rakennusmestari-tarkastaja ja koulun rehtori. Työryhmä on nimetty määräajaksi 8.11.2018-30.9.2019.

Työryhmän tehtäviin kuuluu tilatarpeen selvittäminen, eri vaihtoehtojen kartoittaminen, rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja myöhemmin valtuuston valitseman vaihtoehdon toteuttamisen valmistelu ja seuranta. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.11. ja päätyi selvittämään tarkemmin kahta eri vaihtoehtoja yhteiskoulun ja lukion tuleviksi opetustiloiksi.

Työryhmän tehtävänä on jo valmisteluvaiheessa antaa koulun oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa valmisteluun. Oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ensimmäisen kerran marraskuun aikana oppilaskunnan hallituksen kautta ja koulun henkilökuntaa opettajainkokouksessa ja henkilökuntapalaverissa.

Opetustilat lukuvuonna 2020-2021

​Lukuvuoden 2020-2021 alkaessa käytetään edelleen suurelta osin väistötiloja siihen asti, kunnes uusi koulurakennus valmistuu. Yhteiskoululaiset käyttävät
  • Hongon koulun yläkerran luokkia.
  • Honkalaan remontoituja kahta luokkatilaa sekä liikuntatiloja
  • Yhteiskoulun "pystyyn jäävän osan" tiloja (kaksi luokkaa yläkäytävällä, kuvataideluokka sekä kotitalousja käsityöluokka).
  • Teknisen käsityön tiloja.

Mutta jos uuden koulun rakennusprojekti etenee ajallaan, tulee uuden koulurakennuksen tilat käyttöön jo kevätkaudella!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä