Tilajärjestelyt

Yhteiskoulu- lukion tilaesitys etenee valtuustoon (lisätty 14.12.2018 ja 3.1.2019)

Honkajoen kunnanhallitus on päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että yhteiskoululle ja lukiolle rakennetaan uusi koulurakennus Honkalan mäelle. Hankkeen kustannusarvio on kolme miljoonaa euroa. Honkajoen kunnanvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 19.12.2018.

Kunnanvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen:
1) kuntaan rakennetaan uusi koulu (n. 1100 m2) 2) koulu rakennetaan nykyiselle yhteiskoulu/lukion ja Honkalan alueelle 3) kouluhanketta varten varataan 2,5 Me määräraha vuodelle 2019 ja 0,5 Me euroa vuodelle 2020 4) hankkeen valmistelua jatketaan koulun tilatyöryhmässä.

Tilatyöryhmän tiedote 15.11.2018

Honkajoen kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt työryhmän valmistelemaan yhteiskoulun/lukion tulevaa tilaratkaisua. Työryhmään kuuluu edustaja kustakin valtuustoryhmästä, kunnanjohtaja, rakennusmestari-tarkastaja ja koulun rehtori. Työryhmä on nimetty määräajaksi 8.11.2018-30.9.2019.

Työryhmän tehtäviin kuuluu tilatarpeen selvittäminen, eri vaihtoehtojen kartoittaminen, rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja myöhemmin valtuuston valitseman vaihtoehdon toteuttamisen valmistelu ja seuranta. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.11. ja päätyi selvittämään tarkemmin kahta eri vaihtoehtoja yhteiskoulun ja lukion tuleviksi opetustiloiksi.

Työryhmän tehtävänä on jo valmisteluvaiheessa antaa koulun oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa valmisteluun. Oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ensimmäisen kerran marraskuun aikana oppilaskunnan hallituksen kautta ja koulun henkilökuntaa opettajainkokouksessa ja henkilökuntapalaverissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä