4.3. Monipuoliset työtavat

Monipuoliset työtavat

Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään

ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä.

 

Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia. Tämä näkyy muun muassa taitona havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pienempien lasten aloitteet ovat usein kehollisia ja sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen edellyttävät henkilöstöltä sensitiivistä läsnäoloa ja lapsen hyvää tuntemista.

 

Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja.

Kangasniemen varhaiskasvatuksessa hyödynnetään eri työtapoja monipuolisesti. Valintaa tehdessä huomioidaan toiminnan tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Lapset osallistuvat työtapojen suunnitteluun, valintaan ja arviointiin. 

Esimerkkejä erilaisista työtavoista Kangasniemen varhaiskasvatuksessa:

  • toimintaryhmät, toiminta pareittain tai yksin
  • leikinvalintataulu
  • ohjattu toiminta aikuis- tai lapsilähtöisesti
  • kaikenlainen leikki hyödyntäen eri ympäristöt
  • mallioppiminen toisilta lapsilta ja aikuisilta
  • toiveiden kysely, esimerkiksi lauluista, askartelusta, jumpasta..
  • mediakasvatus

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää muistaa tutkimisen, ihmettelyn ja oivaltamisen tärkeys. Lasten ihmettelylle on tärkeää antaa aikaa ja tilaa, sekä heidän pitää saada myös itse oivaltaa. Aikuisen on myös hyvä heittäytyä ihmettelemään ja tutkimaan yhdessä lasten kanssa. Oppimisessa otetaan käyttöön koko keho, kaikki aistit ja kokeillaan monipuolisesti erilaisia työtapoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä