4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen