Sisällysluettelo

Sisällysluettelo, varhaiskasvatussuunnitelma, perusteet

1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat

1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden velvoittavuus.

1.2 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma2.
Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot

2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua

2.4 Arvoperusta

2.5 Oppimiskäsitys

2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus

2.7 Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Osallistuminen ja vaikuttaminen3.
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Monialainen yhteistyö4.Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys

4.2 Pedagoginen dokumentointi

4.3 Monipuoliset työtavat

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä

4.5 Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma

Ilmaisun monet muodot

Minä ja meidän yhteisömme

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Kasvan, liikun ja kehityn

4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia

Kaksikielinen varhaiskasvatus5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana6.
Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva varhaiskasvatus7.
Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä