Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tutkin ja toimin ympäristössä

 • Lapsen kanssa tutustutaan lähellä olevaan luontoon ja ympäristöön.
 • Lähiympäristössä liikuttaessa ohjataan lasta turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.
 • Luonnossa tapahtuvia muutoksia seurataan eri vuodenaikoina havainnoiden aistien avulla, tutkien, kokeillen ja havaintoja tehden.
 • Erilaiset retket luontoon ja lähiympäristöön antavat tietoa ja tarjoavat lapselle kokemuksia ja elämyksiä.
 • Ulkona lapsi saa seurata esimerkiksi pihapiirin eläinten elämää.
 • Aikuisen esimerkin ja ohjauksen avulla lapsi oppii suojelemaan ja kunnioittamaan luontoa esim. päivittäisen jätteiden lajittelulla ja luonnon siistinä pitämisellä.
 • Matematiikkaa on kaikkialla; se on tapa ajatella, hahmottaa ja jäsentää ympäristöä.
 • Lapsi oppii matemaattisia asioita päivittäisissä perushoitotilanteissa sekä leikkiessään ja pelatessaan.
 • Lapsi laskee, havainnoi, vertailee, luokittelee, tutustuu muotoihin, päättelee määriä ja tiloja rakentelemalla erilaisilla välineillä.
 • Matematiikkaa voi oppia myös erilaisten laulujen ja laululeikkien avulla. Lapsen mielenkiintoa herätellään matemaattisia asioita kohtaan ja hänelle annetaan mahdollisuus kehittää matemaattisia tietoja ja taitoja.
 • Hoitopäivän aikana aika- ja sijaintikäsitteet (mm. eilen, tänään, huomenna, ylhäällä, alhaalla, vieressä) tulevat luontevasti esille