Minä ja meidän yhteisömme

XARIS-IHMEELLINEN MATKA

Maanataina 23.9.2019 menimme Kangasniemi-saliin Tanssiryhmä Xaris:n esitykseen Ihmeellinen matka. Ja ihmeelliselle matkalle me pääsimmekin.
006 (2).jpg
Pieni tyttö ei meinannut millään malttaa lähteä nukkumaan, kun olisi ollut paljon kivaa temistä. 
008.jpg
Kun iltatoimet oli viimein saatu tehtyä tyttö lähti nukkumaan. Suojelusenkeli tulikin hänen luokseen ja he lähtivät yhdessä matkalle. 
010.jpg
Tytön reppuun pakattiin mukaan tärkeät asiat, juomapullo ja oma kirja. Enkeli suojeli innokasta matkailijaa ettei hän juossut autojen alle. Matka jatkui ja saavuttiin Afrikkaan.012.jpg
014.jpg
Afrikassa tanssiittiin Afrikkalaisien rytmien mukaan. Kuumassa auringon paisteessa tanssiessa tuli lämmin ja jano. Niimpä piti mennä juomaan vettä. Tytöllä oli oma vesipullo repusssa, josta hän joi. Mutta kaverilla oli saviruukku vesiastiana ja siinä oli vain tippa, ei jano sill lähtenyt. Tyttö antoi oman vesipullon Afrikkalaiselle ystävälleen ja voi kuinka onnellisia kumpikin oli. Toinen sai auttaa kaveria ja kaveri sai puhdasta vettä juodakseen.
Matka jatkui, saavuttiin Kiinaan.
016.jpg
Kiinassa tavattiin pieni tyttö istumassa ompelukoneen ääressä suuressa tehtaassa. Tehtaassa oli kiirettä, mekkoja piti saada valmiiksi.
017.jpg Kiinalais-tyttö ommella surruutteli ompelukoneella mekon saumoja. Tytön kirjassa oli kauniita prinsessa mekkoja, hän antoi oman tärkeän kirjansa Kiinalaiselle tytölle. Voi kuinka iloiseksi tämä tehtassa töissä oleva tyttö tulikaan.
019.jpg
Kiina jäi taakse ja saavuttiin Initaan. Siellä oli kadut täynnä roskaa.
020.jpg
Joka puolella roskaa ja hylättyjä tavaroita. Tapasimme Intialaisen kaverin. Kaikki keräsivät yhdessä roskat pois.
023.jpg
Mutta voi sentään, kun on niin paljon roskaa teillä niin vahinkoja sattuu. Intialainen loukkasi jalkansa astuessaan terävään esineeseen roskia kerätessä.
Enkeli puhalsi kipeään jalkaan. Tyttö huomasi ettei ystävälllä ollut lainkaan kenkiä, hän lahjoitti omasta jalastaan kengät ystävälleen. Riemulla ei ollut rajoja kun Intialais-tyttö sai kenties ensimmäistä kertaa kengät jalkaansa. Tanssi ja leikit sujuivat entistä paremmin kun kengät suojasivat jalkapohjia.
025.jpg Aamulla tyttö heräsi onnellisena omassa sängyssään herätyskellon pirinään. Hän kertoi äidille kuinka ihmeellisellä seikkailulla hän oli ollut ja kuinka hän oli saanut auttaa antaa toisille ystäville ympäri maailmaa jotain tärkeää.
Saimme nähdä ja kokea antamisen ja saamisen riemua.

Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet:

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue tukee erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista (luku 2.7).

Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä tai lapsia askarruttavia eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja väärän erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. Eettisiä kysymyksiä käsitellään lasten kanssa niin, että he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Lasten kanssa pohditaan myös ryhmän sääntöjä ja niiden perusteita.

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.

Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista (ks. luku 2.7).

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan lasten kasvuympäristöjen moninaisuutta.

Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon lähteitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. Lisäksi voidaan hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta heidän omasta kulttuuriperinnöstään. Menneeseen aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovanhempien lapsuuden leikkien ja musiikin avulla.

Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lasten kanssa heitä askarruttavia tai kiinnostavia ajankohtaisia asioita. Lasten kanssa tarkastellaan myös lähiyhteisön moninaisuutta sitä kunnioittaen. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuus. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia.

Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan vuodenajan leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi rakentaa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien kautta.

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin.