Minä ja meidän yhteisömme

Katson maailmaa avarin mielin

 

 • Lapsi oppii arjentilanteissa pohtimaan, mikä on oikein/väärin.
 • Lapsen kanssa puhutaan toisen huomioimisesta ja kunnioittamisesta.
 • Aikuisen avulla opetellaan ratkaisemaan ristiriitatilanteita.
 • Käsitellään erilaisia tunteita leikkien, pelien ja satujen avulla.
 • Opitaan empatiaa ja myötäelämistä.
 • Opetellaan hyviä tapoja mm. antamaan leikki- ja työrauha, pyytämään anteeksi.
 • Yhdessä lapsiryhmän kanssa tehdyt säännöt auttavat lasta ymmärtämään ryhmässä toimimista.
 • Uskontokasvatus kuuluu yhteiskuntamme kulttuuriperinteisiin
 • Perheiden uskonnollisia vakaumuksia kunnioitetaan ja heidän toiveitaan kuunnellaan.
 • Aloituskeskustelussa sovitaan uskontoon liittyvistä asioista.
 • Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljentymiseen , ihmettelyyn, kyselyyn ja pohdintaan.
 • Juhlapyhiin liittyviä tapoja ja perinteitä vaalitaan.
 • Elämään liittyviä tapahtumia, kuten syntymä ja kuolema käsitellään lapsiryhmässä.
 • Seurakunta antaa tukea päivähoidon uskontokasvatushetkiin.
 • Lapsen kanssa osallistutaan kirkossa ja seurakuntakodilla järjestettäviin tilaisuuksiin.
 • Tutustutaan lapsen lähellä oleviin uskontoihin ja katsomuksiin. (Kangasniemen varhaiskasvatussuunnitelmasta)