Muistiot

Varhaiskasvatuksen palaveri 14.11.2018

Kalliola: Tiina, Soili, Marita, Mia, Marjaana, Heidi, Helena, Tuulikki, Riitta, Maija-Leena, Sanna, Pirkko, Marleena, Joonas, Sirkka, Henna
Vuojalahti: Anita, Tuula, Marika
Mörrimöykyn kolo: Mervi, Pirkko, Kaarina
Pph: Tiina, Sanna, Paula, Aila, Eija, Tuulikki

 

 • Kalliolan päiväkodin tilanne, hoidontarpeet lisääntyvät edelleen
 • Niirasentien tilan suunnitelmat (aikataulu, henkilöstö, siivous, toiminnan sisältö)
 • LAPE-asiaa, suunniteltu toimintaa Niirasentielle
 • Muut yksiköt, ei suurempia muutoksia
 • Henkilöstösuunnitelma 2019

Esitän: Joonaksen vakinaistaminen, siivoojan ja lto toimet laitetaan auki
(Joonas ja lto tarkoitus toimia sijaisina vaka-yksiköissä)
Budjettiin tehdään tarvittavat lisäykset ja muutokset

 • Marleenan tilanne ensi syksynä, selvitetään/Joutsa
 • TVA-esitys etenee päätöksentekoon
 • Työnkuvat tarkistetaan, vuoden loppuun mennessä!?
 • Esitän: nimikkeiden vaihto VAKA-lain mukaiseksi => Vakanssiluettelo päivitetään, aikataulu ?
 • Lasten vasu-työn tilanne
 • Kalliolan päiväkodin korjaukset
 • TA 2019 esitys: aita Kalliolan päiväkodille vielä ainakin mukana budjettiesityksessä!
 • Ta 2018, tilanne tällä hetkellä OK
 • Täydentävä varhaiskasvatus, korjataan maksujen osalta elokuusta 2018, muulta osin tilanne korjataan ensi syksystä eteenpäin, valmistelut päätöksiä varten työn alla
 • Varda, tietojen kerääminen sähköisesti ja ajankohtaisesti, Daisyn tilanne, subjektiivinen oikeus (kirjaukset Daisyyn oikaistava)
 • Joulun ajan suunnitelmat eri yksiköissä
 • Hyvityspäivä-kysely menossa huoltajilla parhaillaan – lomat suunnitellaan sen jälkeen/Riitta ja Henna
 • Hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnassa menossa – Riitta
 • Poissaolot, jaettiin käytössä oleva kaavake, vanhat kaavakkeet pitää laittaa roskiin. Oma ilmoitus sairaspoissaolosta ja sairaanlapsen hoidon järjestämiseksi poissaolo ilmoitetaan tällä kaavakkeella. Loma, tasausvapaat ja palkattomat ilmoitetaan vapaalla hakemuksella.
 • Lyhyt keskustelu pihavalvonnasta. Huoltajien huomioiminen, tervehtiminen tärkeää!! Olla läsnä lasten kanssa 
 • HRM-anomukset Kalliolan päiväkodin henkilökunta tekee Riitalle, muut Hennalle
 • Tietoturva- jatietosuojskoulutus ja testi, kaikki suorittaneet, HIENOA!
 • OPH videot (siirrettiin seuraavaan kertaan)
  • Uusi varhaiskasvatuslaki ja salassapito, mikä muuttuu?, taloustilanne ”2018 OKMitä pedagogisten asiakirjojen osalta pitää ottaa huomioon?
  • Mitä pedagogisessa dokumentoinnissa pitää ottaa huomioon?
 • Toimintasuunnitelman laadintaa

Muistiot

Elokuu 2018, eri päivinä eri yksiköissä, sisältö suurin piirtein sama

Palaveriin osallistuivat Kalliolan päiväkodissa 23.8.2018 :
Marita, Pirkko, Helena, Joonas, Marketta, Soili, Tuulikki, Tiina, Miia, Heidi, Marleena, Maikku, Sanna ja Sirkka
Muistion laati Henna Forss
 • Kangasniemi on valittu mukaan varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointiin. Toimintakautena 2018 - 2019 arvioidaan, miten VASUn perusteet, paikallinen VASU ja lapsen VASU ohjaavat työtämme. Arvioinnin suorittaa Karvi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Kyselyyn vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat. Arviointikysely toteutetaan syksyn aikana ja arviointihaastattelut kevään aikana. Päiväkodin johtajille tulee myöhemmin erillinen kysely. Varhaiskasvatusta järjestävillä on lakisääteinen velvollisuus osallistua arviointeihin.
 • VASUn toteuttaminen tehdään Kangasniemen VASUn liitteenä olevan vuosikellon mukaisesti. Tutustukaa vuosikelloon (lähetetty kaikille sähköpostin liitteenä). Työtä tehdään ohjatusti läpi toimintavuoden osin tiimipalavereissa ja osin yhteisissä suunnitteluilloissa. Henna ohjeistaa tiiminvetäjiä.
 • Tiimejä Kangasniemen vakassa on 5 , palavereja pidetään tarpeen mukaan työpäivän aikana tai iltaisin.
  • Menninkäiset-Tiitiäiset/tiimin vetäjä Tuulikki
  • Peukaloiset - Taaperot/Tiina
  • Vuojalahti/Anita
  • Mörrimöykky/Mervi
  • Perhepäivähoito/Henna
 • Miniverso koulutus + työpalaveri lauantaina 29.9. klo 8.30 - 16.00 Kalliolan päiväkodissa.
 • Lasten VASUt, laatijat Tuulikki, Riitta, Tiina, Mervi ja Henna (pph). VASUt tehdään Daisyssä. Havainnointi + keskustelu + ryhmävasu + arvioinnit
 • Kaikki VASUun liittyvät asiakirjat ja muut esim. muistiot tallennetaan Peda.nettiin, johon luodaan tarvittavat luku- ja käyttöoikeudet.
 • Varda-tietojen käsittelyjärjestelmä, jolla tilastointi hoidetaan 1.1.2019 alkaen. Tietojen syöttäminen/järjestelyt aloitetaan 1.9.2018, Varda-vastaavana on Henna Forss ja Varda-pääkäyttäjänä on Päivi Paappanen.
 • Varhaiskasvatusyksiköissä on lapsimäärät täynnä, Kalliolan päiväkodille etsitään lisätiloja....edelleen.
 • Budjetti 2018, tilanne heinäkuun lopussa ihan hyvä. TA 2019 laatiminen on käynnissä...
 • Maksupäätösten tekoa on aloitettu, Riitta Tiusanen on irroitettu lapsiryhmästä toistaiseksi niitä tekemään.
 • Huoltajille jaetaan kesällä tehty tiedote (1/perhe), jossa on tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta, maksuista, Daisysta.
 • Asiaa työaikapankista. Tietoa on lähetetty jokaiselle sähköpostilla, ilmoitus Hennalle, kuka haluaa liittyä.
 • Henkilöstösiirrot: Mervi ja Mia vaihtoivat työyksiköitä, Heidi siirtyi Kalliolan päiväkotiin, Tiina ja Tuulikki vaihtoivat osastoa, samoin Helena ja Pirkko, jotka työskentelevät avustajina. Marleena aloittaa 1.9. alkaen 10 tuntia/viikko Joutsassa. Sen lisäksi Marleena tukee Kalliolan koulun eskareita 2 tuntia/viikko ja Armi Laitinen päiväkodin lapsia 2 tuntia/viikko.
 • Pirkko pätevöityy oppisopimuskoulutuksen kautta, hieno juttu!
 • Poissaolojen ilmoittaminen: Tärkeintä on ilmoittaa työpaikalle, aamulla seuraavalle töihin tulijalle! Sitten vasta Henna/Riitta/Tiina
 • Sairaspoissaolon jälkeen, kun tulet töihin, katso sähköpostista, onko sairaspoissaolosta jo tehty HRM-päätös. Silloin sinun HRM-anomus on turha... Joudumme välillä niitä tekemään ilman omaa ilmoitusta, kun työaikajakso on päättymässä.
 • Kotisivujen kuvagalleria, huoltajien tiedote/lupakysely seuraavaksi työn alla. Yritän opastaa mahdollisimman monta työntekijää tallentamaan kuvia itse, pohjat teen kyllä minä. Minun aikani ei riitä kaikkien kuvagallerioiden päivittämiseen.