OP2

OP2

Kurssin kuvaus:
Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään työelämään ja jatkokoulutukseen uravalintojensa pohjalta. Kurssilla järjestetään tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin. Kurssilla haetaan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä.

Suoritustapa: Itsenäinen suoritus peda.netiä hyödyntäen. Kurssin päätteeksi sovitaan keskusteluaika, voi olla myös ryhmäkeskustelu muiden kurssin suorittaneiden kanssa (maks. kolmen henkilöä ryhmässä).

Kurssi suoritetaan omaan tahtiin, kuitenkin kahden jakson kuluessa. Ilmoittautu Salla-opolle jolta saat kurssin aloittamiseksi tarkemmat ohjeet.

HUOM vuonna 2016 ja sen jälkeen aloittavat lukiolaiset - OP2 on pakollinen kurssi niille, jotka aloittavat lukion lukuvuonna 2016-2017. Teille kurssin suorittamistapa tulee muuttumaan, itsenäisen OP2 -kurssin voivat valita siis ennen 2016 syksyä aloittaneet opiskelijat.

Kurssin arvioint: Suoritusmerkintä

Kurssin tyyppi: Syventävä kurssi

Suositeltu suorittamisajankohta: toinen tai kolmas vuosi

Opettaja: Salla Oksanen