Kurssivalinnat

Kurssivalinnat - mistä tiedän mitä kursseja valitsen?

Kurssien suorittaminen aloitetaan pakollisista kursseista, joita on valmiiksi opiskelijalle määritelty 47 kurssia jos opiskelee lyhyttä matematiikkaa, ja pitkän matikan lukijoille pakollisia kursseja kertyy 51.

Mitkä asiat sitten vaikuttavat syventävien ja soveltavien kurssien valintaan?

Lukiossa opiskeltavia aineita ja niihin sisältyviä kursseja valitaan tukemaan omaa mielenkiintoa ja jatko-opintoja. Jos et vielä tiedä, mitä haluat opiskella lukion jälkeen, valitse niitä kursseja jotka ova sinulle mielenkiintoisia. Itselle mielenkiintoisia kursseja on mielekäs ja helppo opiskella. On myös hyvin mahdollista, että mielenkiinto siirtyy jatko-opintoihin ja tulevaan työelämään.

Jatko-opintoja ja tulevaa suuntautumista työelämässä kannattaa ruveta miettimään jo lukion ensimmäisten vuosien aikana. Lukio on yleissivistävä koulu, mutta jo lukion aikana tehdyt valinnat voivat vaikuttaa lukion jälkeisiin opintoihin ja pääsykokeissa pärjäämiseen.

Muistathan myös, että jos haluat kirjoittaa joitain aineita jo toisen vuoden keväällä, sinun tulee itse pitää huoli että suoritat kursseja siinä aineessa määrätietoisesti. Kirjoituksiin ei voi osallistua, jos et ole suorittanut kyseessä olevan aineen pakollisia kursseja. Myös aineen syventävien kurssien suorittamista suositellaan vahvasti, sillä kirjoitukset pohjautuvat pakollisten ja syventävien kurssien tietoihin. Suorita myös soveltavia kursseja jos mahdollista, tai syvennä tietoasi vapaa-ajalla aiheesta lukien. Mieti myös, mikä muu läheinen aine voisi tukea kirjoituksissa pärjäämistä?

Kurssivalinnoissa auttavat aineenopettajat ja opo. Voit tehdä muutoksia ja lisäyksiä lukujärjestykseesi vaikka joka jaksossa, ole siis itse aktiivinen ja selvitä, mitä kursseja missäkin jaksossa on tarjolla. Opo, kanslian Saila sekä rehtori voivat tehdä kanssasi kurssimuutoksia.


Muistathan seurata myös suoritettujen kurssien määrää.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Äidinkieltä tarvitaan kaikkialla. Äidinkielen tunneilla harjoitellaan ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti, josta tulee olemaan hyötyä niin töissä, opiskelussa kuin vapaa-ajallakin. Äidinkielen kirjoittavat kaikki, joten tunneilla kannattaa olla hereillä!

Jatko-opinnot
Äidinkielen kirjoitusten arvosanaa kysytään kaikkiin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kirjoitustaidosta on hyötyä kirjallisissa pääsykokeissa, kun taas suullinen ilmaisu korostuu haastatteluissa ja ryhmätilanteissa. Mahdollisia aloja, joilla äidinkielestä voi olla hyötyä ovat opettaja, viestintäala, eri alojen tutkija, kirjailija, humanistiset alat sekä mainosala. Oikeinkirjoitus ja selkeäkielisyys ovat tärkeitä kaikkialla.

TOINEN KOTIMAINEN KIELI - RUOTSI

Ruotsin opiskelu on sinulle hyödyllistä, menitpä opiskelemaan minne vain muualle lukion jälkeen. Ruotsin opinnot sisältyvät yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kieli- ja viestintäopintoihin.

Ruotsin osaaminen voi olla myös työpaikan saannin edellytys erilaisissa virkamiestehtävissä. Kaksikielisillä alueilla kotimaassamme ruotsin osaamisesta on sinulle ehdottomasti suurta hyötyä työnhaussa, vaikka sitä ei aina edellytettäisikään. Jatko-opiskelupaikkasi myös laajenevat jos osaat ruotsia, sillä Suomessa on muutamia korkeakouluja joiden opetus ja pääsykokeet ovat ruotsiksi. Ja mistäs sen tietää, jos tulevaisuudessa hakeutuisitkin Pohjoismaihin opiskelmaan tai töihin? Monipuolinen kielitaito helpottaa liikkuvuutta mielenkiintoisten mahdollisuuksien perässä.

VIERAAT KIELET

Kansainvälistyvässä maailmassa vieraiden kielten osaaminen on etu. Monipuolinen kielitaito auttaa muun muassa tiedonhankinnassa, eri kielisten kanssa kommunikoinnissa, matkustelussa sekä työnhaussa. Kielitaito on tärkeää asiakastyössä ja kaupankäynnissä, ja harvinaisempien kielten osaaminen voi joskus koitua valttikortiksesi. Kieliin kannattaa panostaa!

Jatko-opinnot ja työelämä
Eri kielten opettajat, kääntäjä, tulkki, viestintäala, matkailuala, restonomi, kaupalliset alat, kansainvälisissä yrityksissä työskentely, opiskelu- ja työskentely ulkomailla. Kielten opiskelun ohessa tutustutaan myös vieraisiin kulttuureihin, joista voi olla hyötyä humanistisilla aloilla ja monikulttuurisissa ympäristöissä niin työ- kuin vapaa-ajallakin.

MATEMATIIKKA

Lukiossa on valittavissa matematiikkaa lyhyenä ja pitkänä oppimääränä. Pitkä matematiikka on lyhyttä vaativamman tasoinen, ja sitä opiskellaan kaikissa jaksoissa laajemman kurssimääränsä takia. Pitkää matematiikkaa kannattaa harkita jos sinua kiinnostaa matikka ja haluat kehittää itseäsi siinä. Jos opinnot tuntuvatkin liian haastavilta tai aikaavieviltä, voit aina vaihtaa lyhyen matikan pariin.

LYHYT MATEMATIIKKA
Tarvitaan arjessa, kaupallisilla aloilla, sosiaali- ja terveysalalla, sähkö- ja rakennusalalla. Myös suunnittelijat ja insinöörit tarvitsevat matematiikkaa.

Kauppatieteelliseen haettaessa matematiikka on hyödyllistä, sillä pääsykokeissa aiheina ovat laskentatoimi ja rahoitus sekä talousmatematiikka. Talousmatematiikan osuus kauppatieteellisen pääsykokeissa perustuu lukion lyhyen matematiikan MAB7 -kurssiin, joten kertaathan nämä tiedot vaikka opiskelisitkin pitkää matematiikkaa.

PITKÄ MATEMATIIKKA
Pitkän matikan lukijoille voi olla hyödyllistä opiskella laajemmin myös kemiaa ja fysiikkaa, sekä joskus myös biologiaa tai maantietoa, sillä pitkä matematiikka työllistää usein matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla ja teknisillä aloilla. Pitkän matematiikan kirjoittamisesta voi näillä aloilla ansaita enemmän pisteitä haettaessa korkeakouluihin. Näitä aloja ovat esimerkiksi kauppatieteet, arkkitehtuuri ja tekniset alat yliopistossa. Pitkää matematiikkaa painotetaan joskus jopa yllättäviltä tuntuvilla aloilla, muun muassa luokanopettajien koulutuksessa.

LIIKUNTA

Liikuntaa on tarjolla lukiossa pakollisina ja vapaasti valittavina kursseina. Liikunta lisää hyvinvointasi ja työkykyäsi, ja se voi tarjota sinulle myös virkitävän tauon opiskelun keskellä.

Jatko-opinnot ja työelämä
Liikunnalliset alat, liikunnan opettajat ja -ohjaajat, kilpaurheilijat, hyvää fyysistä kuntoa vaativat alat esimerkiksi pelastus- ja puolustustehtävät, eräoppaat, nuoriso-ohjaajat.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen haettaessa voit saada lisäpisteitä suorittamalla liikunnan lukiodiplomin. Kysy lisää liikunnanopettajilta!

MUSIIKKI JA KUVAAMATAITO

Musiikki ja kuvis kulkevat käsikädessä, sillä myös pakollisten kurssien suorituksissa ne ovat toisiinsa sidottuja - yhteensä näistä kahdesta aineesta suoritetaan vähintään kolme pakollista kurssia niin, että voit valita toisesta kaksi, ja toisesta yhden kurssin. Valitset siis musiikista kaksi kurssia ja kuviksesta yhden, tai toisinpäin kuviksesta kaksi ja musiikista yhden kurssin. Näiden pakollisten kolmen suorituksen jälkeen voit luonnollisesti tehdä molemmista aineista niin paljon lisäkursseja, kuin vain kurssitarjonnasta löytyy.

Musiikki ja kuvaamataito voivat olla opetettavia aineita aineenopettajilla ja luokanopettajilla. Niistä on sinulle hyötyä myös muilla opetuksen- ja kasvatuksen tehtävissä varhaiskasvatuksen parissa ja erilaisissa kerhotoiminnoissa. Luoville aloille tähtäävien kannattaa ottaa selvää oman koulun taito-ja taideaineiden tarjonnasta ja lukiodiplomeista. Kuvaamataito on hyödyllistä arkkitehdeille, mainosalalla ja muilla visuaalisilla aloilla.

Luovilla aloilla oma harrastuneisuus on myös tärkeää, joten kehitäthän itseäsi myös vapaa-ajallasi ja esimerkiksi erilaisten opistojen tarjoamilla kursseilla.