Kurssimäärän seuranta

Kurssimäärän seuranta ja seurantataulukko

Kangasniemen lukiossa opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden suorituksia aina jakson vaihtuessa. Muistathan kuitenkin, että viimekädessä opiskelijan omalla vastuulla on seurata kurssiensa edistymistä ja suorittaa vaadittavat kurssit ennen valmistumistaan. Kokonaiskurssikertymän lisäksi on tarkkaan seurattava etenemistä kussakin oppiaineessa.

Lukiossa suoritetaan vähintään 75 kurssia - enemmänkin on lupa suorittaa. Näistä kursseista tulee olla
  • pakollisia kursseja 47 (lyhyen matikan opiskelijat) tai 51 (pitkän matikan opiskelijat)
  • syventäviä kursseja vähintään 10
  • loput kurssit voit vapaasti valita syventävistä ja soveltavista kursseista

Jos olet epävarma kurssiesi edistymisestä, ota yhteys opinto-ohjaajaan!

Oheisesta taulukosta voit itse seurailla, kuinka paljon sinulla tulisi olla kursseja kunkin jakson jälkeen jotta saat suoritettua lukion kolmessa vuodessa. Taulukko on suuntaa-antava ja jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa. Ohjeena pidämme 30-30-15 sääntöä, eli ensimmäisenä ja toisena vuonna suoritetaan vähintään noin 60 kurssia ja viimeiselle vuodelle jää noin 15. Mitä vähemmän kursseja sinulle jää viimeiselle vuodelle, sitä paremmin voit keskittyä kirjoituksiin ja kertauskursseihin.


kurssikertymä.PNG


Koulunsa päättävillä on viimeisenä vuonna käytössä kolme jaksoa ennen kevään ylioppialskirjoituksia. Kolmannen jakson jälkeen abiturienteilla pitäisi olla vähintään 75 kurssia ja pakolliset kurssit suoritettuina. Aineen oppimäärässä hylättyjä arvosanoja ei saa olla liikaa (2/3 hyväksytysti suoritettuna). Koulunsa päättävillä ei voi olla viidennessä jaksossa enää kursseja, jos hän aikoo valmistua samana keväänä.

Opiskelijat, jotka suorittavat lukion 3,5-4 vuodessa voivat tarkistaa kurssiensa kertymisen opinto-ohjaajan kanssa. Kurssisuorituksia voit seurata jaksotodistuksesta ja Wilmassa.