Soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit

14. Kertauskurssi I

  • Kerrataan pakollisten kurssien sisältöjä. Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään aikaisemmin opittuja tietoja sekä pyritään luomaan kokonaiskuva lukion pitkästä matematiikasta.

15. Kertauskurssi II

  • Täydennetään kertauskurssi I:n tietoja, vahvistetaan laskurutiinia ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.