Soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit

9. Kertauskurssi I

  • Kerrataan pakollisten kurssien sisältöjä. Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään aikaisemmin opittuja tietoja sekä pyritään luomaan kokonaiskuva lukion lyhyestä matematiikasta.

10. Kertauskurssi II
  • Keskitytään ylioppilaskirjoituksiin. Vahvennetaan kirjoituksissa vaadittavia tietoja ja taitoja.