Soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit

6. Kertauskurssi

  • Laajennetaan ja syvennetään kemian osa-alueiden tuntemusta ja parannetaan laskuvalmiuksia. Pyritään luomaan kokonaiskuva lukion kemian opinnoista tutustumalla reaalikokeen kemian alueisiin.