Poissaolot

Poissaolot

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Mikäli oppilas on kuljetuksessa on hyvä poissaolosta ilmoittaa myös koulukuljettajalle. Luvan hyväksyttävästä syystä enintään kolmen (3) päivän poissaoloon myöntää oma opettaja tai luokanvalvoja ja muuten koulun apulaisrehtori. Loma-anomus rehtorille löytyy Wilmasta kohdasta Hakemukset ja päätökset > Lomakkeet.

Milloin lupaa ei ole voitu ennalta myöntää, oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisimman pian poissaolon syyn. Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänen on pyydettävä lupa lähteä koulusta luokanopettajalta/-valvojalta tai terveydenhoitajalta. Asiasta ollaan yhteydessä kotiin.