4.2 Minäkuva

Minäkuva on sinun käsityksesi itsestäsi

shutterstock_172736777_opo_p.jpgMinäkuva muodostuu saamastasi palautteesta perheen jäseniltä, ystäviltäsi tai luokkakavereilta sekä siitä mitä uskot heidän ajattelevan itsestäsi. Sinulla on erilainen rooli koulussa, kotona, ystävien ja vieraiden ihmisten kanssa. Todennäköisesti käyttäydyt eri tavalla erilaisissa ympäristöissä erilaisten olosuhteiden ja ihmisten vuoksi.

Sinun havaintosi toisten käyttäytymisestä, omien tekemisten vaikutus toisten käyttäytymiseen sekä oma luonteesi vaikuttavat myös minäkuvaasi.

Minäkäsitys muodostuu kolmesta ulottuvuudesta ja syntyy vain vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
  • Ihanneminäkäsitys kuvaa sitä, millainen haluaisin olla, miltä haluaisin näyttää, mitä haluaisin osata, millaisia luonteenpiirteitä haluaisin, millaisissa rooleissa haluaisin toimia eri yhteyksissä.
  • Todellinen minäkäsitys kuvaa sitä, miltä näytän, mitä osaan, millaisia luonteenpiirteitä minulla on, millaisia rooleja minulla on eri yhteyksissä.
  • Normatiivinen minäkäsitys kuvaa sitä, millainen minun pitäisi olla ulkonäöltäni, luonteenpiirteiltäni ystävänä, opiskelijana tai muun ryhmän jäsenenä.

Hyvä tapa oppia tuntemaan itseään paremmin on kerätä palautetta muilta. Ethän usko verkossa saamaasi nimetöntä palautetta? Varsinkaan kriittistä ja negatiivista!

Itsetuntemus on tärkeää, sillä se auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuudet, heikkoudet ja kiinnostuksen kohteet. Pystyt paremmin hyödyntämään vahvuuksiasi ja kehittämään heikkouksiasi. Myönteinen palaute ja positiivinen asenne parantavat motivaatiota ja itseluottamustasi. Kehu myös itseäsi. Sinä olet paras!