Vuorenkallion koulu

Henkilökunnan yhteystiedot

Opettajat:
  Luokka Puhelin:
Mea Yliuntinen 1.lk 044-4691751
Sirpa Ulvi 2.lk 044-4691752
Jaana Saari 3. lk 040-6249816
Riku Rantanen 4. lk 044-4691761
Katariina Hiltunen 5. lk 040-6324755
Jyri Mäkinen 6.lk 044-4692755 
     
Koulun johtaja Simo Törnvall 044-4691389
0400-589076
Kiertävä erityisopettaja Mika Koskela 044-4691392
AP/IP -toiminta/ 
kouluavustajat
Reetta Peltola 044-4691757
  Minna Aksila 044-4691758
Ma ja Ti Minna Ainali 044-4691392
Terveydenhoitaja Kirsi Kivistö 044-4691529
Koulukuraattori Marju Seppä 044-4691356
Keittiö/siistijä Merje Meisner-Löf  keittiö:
044-4691487

Tervetuloa Vuorenkallion kouluun!Koulumme toiminta-ajatus:
Muodostaa oppilaille turvallinen ja innostava työskentelyilmapiiri, jossa he voivat juurensa muistaen, itseensä luottaen, toisensa hyväksyen sekä yhteistyöhön kykenevinä ja aktiivisesti tietoa etsivinä kasvaa ottamaan vastaan tulevien kouluvuosien ja muuttuvan maailman ja yhteiskunnan haasteita.
Pyritään turvaamaan terveellinen, turvallinen ja toimiva työympäristö oppilaille ja henkilökunnalle.