Raumankarin koulu

Päivärytmi

Alakoulu 0-5 Yläkoulu+6.lk
1. tunti 8.00-8.45 8.00-8.45
aamunavaus 8.55-9.05 8.55-9.05
2. tunti 9.05-9.50 9.05-9.50
3. tunti 9.55-10.40 9.55-10.40
alakoulun ruokatunti 10.40-11.15
4. tunti, yläkoulu 10.45-11.30
4. tunti, alakoulu 11.15-12.00
yläkoulun ruokatunti 11.30-12.15
5. tunti 12.15-13.00 12.15-13.00
pitkä välitunti
6. tunti 13.25-14.10 13.25-14.10
7. tunti 14.15-15.00 14.15-15.00
8. tunti 15.05-15.50KiVa-kyselyn tulokset keväältä 2019

Kiusatuksi tilastoitiin ne, jotka kokivat tulleensa kiusatuksi kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin.

Alakoulu:
Kiusatuksi joutuneiden määrä on vähentynyt. Heitä on noin 15% eli aavistuksen enemmän kuin keskimäärin. Kiusaajien määrä on pysynyt samana vähän 5% eli pikkuisen enemmän kuin keskimäärin.

Eniten kiusattuja oli 3. luokalla ja vähiten 5. luokalla. Tulokset luokittain: 1 lk. 24%, 2. lk 18%, 3 lk 26%, 4. lk 9%, 5. lk 6% ja 6. lk 8%. Keskimääräiseen verrattuna selvästi parempi tulos on 2. luokalla ja vähän parempi 4. ja 5. luokilla. Selvästi huonompi tilanne oli vain 3. luokalla, jossa valtakunnan taso oli 15 %.

Eniten kiusaajia oli 1. luokalla 15% ja 3. luokalla 11%. Kukaan ei ilmoittautunut kiusaajaksi 4. luokalla. Selvästi valtakunnan tasoa enemmän kiusaajia oli 3. ja 1. luokalla. Vaikka 6. luokalla kiusaajia oli vain 5 %, sekin on selvästi keskimääräistä huonompi tulos.

Yläkoulu:
Kiusatuksi joutuneiden määrä on vähän laskenut 9 %:iin, mikä on aavistuksen enemmän kuin keskimäärin.
Kiusaajien määrä on vähentynyt selvästi. Heitä on vain 1 %, mikä on keskimääräistä selvästi vähemmän.

Vähiten kiusattuja oli 8. luokilla. Luokka-asteittain: 7. lk. 13%, mikä ylittää valtakunnan keskiarvon, 8. lk. 4%, mikä alittaa keskiarvon ja 9. lk. 7%, mikä on sama kuin valtakunnan keskiarvo.

Koko koulussa kiusatuksi joutuneita oli 12% ja kiusaajia 5%. Kukaan pidempään kiusatuista ei ollut kertonut asiasta kenellekään.

Tästä eteenpäin vastaukset ovat 4. – 9. –luokkalaisilta.

Yksinäisyys:
Yksinäisyyttä koki 3% oppilaista, keskimäärin Suomessa 4%. Eniten yksinäisyyttä kokivat 9.luokan oppilaat, 10%, kun se keskimäärin oli 6%. Kukaan ei tuntenut yksinäisyyttä 7. ja 8. luokilla.

Nettikiusaaminen:
Nettikiusaamista oli kokenut 2% oppilaista, kun Suomessa keskimäärin luku oli 4%:a. Ketään 5. ja 6. luokan oppilasta ei ollut kiusattu netissä.

Luokanopettaja/luokanvalvojan suhtautuminen kiusaamisen vastustamiseen:
Parhaan arvosanan toiminnastaan saivat 4. luokan opettajat 2,2 ja pienimmän 8. luokat 2,9. Asennetasolla parhaat pisteet 3,6 sai 6. luokan opettaja ja pienimmät pisteet 2,9 saivat 7. luokat. Toiminnasta saimme hiukan huonomman pistemäärän kuin keskimäärin. Maksimi pistemäärä oli 4,0.

Ilmapiiri:
Pistelukumme 3,1 oli sama kuin koko Suomessa. Suhteessa muihin parhaat pisteet saivat 2. ja 7. luokat. Parhaiten oppilaat kokivat tulevansa hyväksytyiksi 2. ja 4. luokilla Vähän huonompia pisteitä saivat samat luokat kuin esim. kiusaamisessa.

Tasa-arvoisesti henkilökunta kohteli 4. – 6. –luokilla 53%:n mielestä ja 11% ilmoitti, että ei kohdella tasa-arvoisesti. Yläkoulun luvut olivat 43% ja 27%. Oppilaat kohtelivat toisiaan tasa-arvoisesti 48%:n mielestä ja toisaalta ei kohdellut 13,6%:n mielestä luokilla 4. – 6. Yläkoulun luvut: 48% ja 17%. Nämä olivat aika selvästi parempia tuloksia kuin keskimäärin.

Seksuaalinen häirintä: Ikäviä huomautuksia tai nimittelyä oli kokenut 24% 9. luokan oppilaista ja 9% 6. luokanoppilaista. Muutoin häirintä oli hyvin vähäistä tai puuttui kokonaan 4. ja 5. luokilla.
Epämiellyttävää lähentelyä oli kokenut 8. luokan oppilaista 8% ja 9. luokan oppilaista 7%. Alakoulussa ei kukaan eikä juuri kukaan 7. luokilla kokenut tällaista häirintää.

Selvittämiskeskustelut:

Minut pyydettiin keskusteluun, koska minua oli kiusattu: alakoulussa 7% ja yläkoulussa 3%.
Minut pyydettiin keskusteluun, koska olin kiusannut: alakoulussa 2,5% ja yläkoulussa 5%.
Minut pyydettiin keskusteluun, mutta en tiedä miksi: alakoulu 2% ja yläkoulussa 4%.

Keskustelun jälkeen kiusatun kokemus: kiusaaminen loppui 50%, tilanne ei muuttunut 50% ja tilanne paheni 0%.

Keskustelun jälkeen kiusaaja ilmoitti lopettaneensa kiusaamisen 57%, en muuttanut käyttäytymistäni 14% ja lisäsin kiusaamista 29%.

Selvittelyihin pyydettiin oppilaita hiukan keskimääräistä vähemmän ja tulokset olivat hiukan huonompia.

Isossa kuvassa tulokset olivat suunnilleen samoja kuin valtakunnassa keskimäärin. Luokkien välillä oli eroja ja erot olivat yleensä samaan suuntaan. Siis jossain kohdassa paremman tuloksen saanut luokka oli muissakin kohdissa ”parempi” ja päinvastoin.