Pohjankylän koulu

Pohjankylän koulu

Pohjankylän koulu on Kalajoen suurin alakoulu ja se sijaitsee aivan kaupungin keskustassa.
Oppilaita meillä on noin 369 ja meillä on useita erityisluokkia. Koulullamme toimii myös aamu- ja iltapäivätoiminta 1- 2 luokkalaisille. 

Lapset puheeksi-menetelmä

Kalajoella on otettu käyttöön Lapset puheeksi menetelmä. Keskusteluja käydään neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja tarpeen mukaan vapaa-aikapalveluissa. Keskusteluja voidaan käydä tarvittaessa myös muissa palveluissa esim. lapsen tai perheen tilanteen muuttuessa. Keskusteluja tarjotaan erityisesti neuvolassa raskausaikana, lapsen ollessa kaksivuotias, varhaiskasvatuksessa vasu keskustelun yhteydessä lapsen ollessa viisivuotias sekä kouluissa 1. ja 7. luokkien vanhempaintapaamisissa.
Menetelmä perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä. Pärjäävyys muodostuu arjessa olevista lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista, myös muuttuvissa ja haastavissa elämäntilanteissa.
Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin ja kouluun sekä harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle ja nuorelle tärkeistä asioista. Keskustelu käydään Lapset puheeksi -lokikirjan avulla. Keskustelussa keskitytään niihin asioihin, joita huoltajat haluavat ottaa esiin Lapset puheeksi -aihealueista.
Mikäli keskustelussa ilmenee sellaisia huolenaiheita, joihin tarvitaan lisätoimenpiteitä, järjestetään Lapset puheeksi -neuvonpito. Halutessanne voitte tehdä muistiinpanoja tätä keskustelua varten oheisesta linkistä löytyvään Lapset puheeksi -lomakkeeseen (linkit lokikirjoihin alempana) ja ottaa lomakkeen mukaan keskusteluun.

Liitteet:

Lapset puheeksi

Школа Похьянкюля- Калайоки

Школа Похьянкюля или начальная ступень(1-6 класс) является самой большой в
Калайоки и находится в центре города. В школе обучается примерно 363 учеников и
имеется много специальных классов. В Похьянкюля также работают утренняя и
вечерняя группы продленного дня для детей 1-го и 2-го классов.
Read more: Pohjankylä school in Russian.pdf