Koulutuksellinen tasa-arvo hanke

Koulutuksellinen tasa-arvo hanke

Kalajoen kaupunki on saanut hankerahaa Opetushallitukselta koulutukselliseen tasa-arvo hankeeseen. 

Hankkeessa kehitetään koko Kalajoen kaupungin kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteinen toimintamalli, jonka lähtökohtana on hyvinvoiva yhteisö ja lapset. Tähtäimenä on positiivinen ja kehittämismyönteinen työote ja ilmapiiri, jossa kaikkien toimijoiden on hyvä olla, toimia ja kehittyä. Kehittämisprosessin aikana vahvistetaan henkilöstön kollegiaalista tukea ja minäpystyvyyden tunnetta. Kehittämisprosessissa tavoiteltiin inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistumista, jota tuetaan käyttöön ottamalla monipuolisia menetelmiä.

Hankkeen tavoitteena on 
- Yhtenäistetään kasvun , oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimintatavat laatimalla toimijoiden ja yhteistyötahojen käyttöön käsikirja. Yhteiset käytännöt kolmiportaisessa tuessa eri yksiköissä. Yhtenäiset käytännöt selkeyttävät lapsen tuen jatkumista siirryttäessä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.
- Koulun pedagogiset lomakkeet muokataan varhaiskasvatukselle sopivaksi.
-Päivitetään kunnan seulasuunnitelma.
-Tukimuodot rakennetaan positiivisen pedagogian ja vahvuusperustaiselle opetukselle ja oppimiselle.
-Tuetaan, ohjataan ja koulutetaan henkilöstöä heidän valmiuksissaan tukea lasta ja valmennetaan heitä yhteisopettajuuteen.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä