Liite 6 Monialainen oppimiskokonaisuus -kaavake

Monialainen oppimiskokonaisuus

Oppilaan osallistuminen vähintään yhteen oppimiskokonaisuuteen/lukuvuosi on toteuduttava.

SUUNNITTELULOMAKE

MONIALAISEN OPPIMISKOKONAISUUDEN NIMI

Käytännön järjestelyt

* ajankohdat

* tuntimäärät

* koko koulua vai osaa oppilaista koskettava

Laaja-alaisen osaamisen painopistealueet:

Tavoitteet:

Sisällöt:

Työtavat:

Miten oppilaat ovat olleet suunnittelussa mukana?

Oppimiskokonaisuuden päävastuuhenkilöt:

Muut osallistuvat opettajat ja koulun henkilöstö:

Kokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin tai dokumentointiin osallistuvat muut henkilöt tai ulkopuoliset tahot, myös vanhemmat:

Ympyröi ne oppiaineet, jotka osallistuvat oppimiskokonaisuuteen.

AI MA RU EN YMP BI GE FY KE TT

UE HI YH MU KU LI KO KS OPO MUUT, mitkä? _________________

Muistutukseksi monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyen:

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista ohjaa oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä:

* hyvinvointi ja turvallinen arki

* vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

* kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

* osallisuus ja demokraattinen toiminta

* yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

* vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Muistutukseksi erilaisista oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavoista:

Moninaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistapoja OPS:n perusteiden mukaan:

  1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.
  2. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia.
  3. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä allaolevia eheyttämistapoja.
  4. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi.
  5. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti.
  6. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan järjestämällä toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja. ?

TOTEUTTAMINEN

Mitä oppimiskokonaisuudessa tehtiin?

Mitä oppimisympäristöjä käytettiin?

Miten yhteistyö eri-ikäisten oppilaiden välillä toteutettiin?

Miten oppilaat arvioivat itseään ja toisiaan oppimiskokonaisuuden aikana? Entä sen jälkeen?

ARVIOINTI

Kyllä

Ei

Jos ei, miksi?

Oppilailla on ollut mahdollisuus olla mukana tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa.

Oppilaat ovat saaneet tuoda esiin merkitykselliseksi kokemiaan kysymyksiä sekä käsitelleet ja edistäneet niitä.

Oppilaat ovat opiskelleet erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä.

Oppilaat ovat saaneet työskennellä useiden eri aikuisten kanssa.

Oppilailla on ollut mahdollisuus yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön.

Oppimiskokonaisuus on antanut tilaa älylliselle uteliaisuudelle ja luovuudelle.

Oppimiskokonaisuus on haastanut monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin.

Oppimiskokonaisuus on vahvistanut arkiosaamista.

Oppimiskokonaisuus on vahvistanut kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta.

Oppimiskokonaisuus on innostanut oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Mikä oppimiskokonaisuudessa onnistui?

Mitä kehitystarpeita nousi esiin?

Mikä muuttui?

oppilaan kannalta? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

opettajan kannalta? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

koulun kannalta? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä