Liite 5 Koulujen ja kirjaston yhteistyö

Koulujen ja kirjastojen yhteistyö

KALAJOEN JA MERIJÄRVEN KOULUJEN JA KIRJASTOJEN YHTEISTYÖ

Koulun ja kirjaston yhteistyö luokka-asteittain

ALAKOULU
Esikoululaisille suositellaan vierailua kirjastossa tai kirjastoautossa sekä kirjastokortin hankkimista.

  1. luokalla käydään kirjastossa opettajan kanssa, jolloin oppilaille esitellään kirjastoa, sen perustoimintoja ja lastenosaston aineistoja. Tarkoituksena on, että oppilaat tulevat mielellään asioimaan kirjastossa ja osaavat pyytää neuvoa henkilökunnalta. Opettaja sopii käynnistä kirjaston kanssa syyslukukaudella. Ne koulut, joilla käy kirjastoauto, voivat tehdä kirjastovierailun kirjastoautoon.
  2. luokalla säännöllisiä vierailuja kirjastossa tai kirjastoautossa suositellaan.
  3. luokalla kerrataan kirjastonkäytön perusasioita, esitellään aakkostusta ja alustavasti luokitusta, esitellään lyhyesti verkkokirjasto ja opetellaan etsimään kirjoja hyllyistä. Opettaja sopii käynnistä kirjaston kanssa. Mahdollisuuksien mukaan käynti voidaan toteuttaa myös kirjastoautossa.

3.-luokkalaisille järjestetään kirjavinkkaustunti. Mahdollisuuksien mukaan myös 4.-luokkalaisille.

4.
luokalla säännöllisiä vierailuja kirjastossa tai kirjastoautossa suositellaan.

5.-luokkalaiset vierailevat kirjastossa ja harjoittelevat tiedonhakua esitelmää tai projektia varten.
Opettaja sopii tiedonhaun opetustunnin järjestämisestä kirjaston kanssa.

6.
luokalla säännöllisiä vierailuja kirjastossa tai kirjastoautossa suositellaan.

YLÄKOULU
7. luokan oppilaille esitellään kirjastoa ja kirjastojen toimintaa tarkemmin. Käsiteltävät asiat ovat seuraavat:

  • kirjaston tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustuminen
  • luokitusjärjestelmä
  • tiedonhaku verkkokirjastosta

Oppilaat tekevät vaativampia tiedonhakutehtäviä kirjastossa. Opettaja sopii kirjastonkäytön opetustunneista kirjaston kanssa.

7.
luokan oppilaille järjestetään yksi kirjavinkkaustunti.

8.
ja 9. luokilla vierailuja kirjastossa suositellaan. Vierailuja suositellaan toteutettavaksi myös muiden
oppiaineiden kuin äidinkielen tunneilla.

Yläkoulun aikana jokainen oppilas saa osallistua kirjailijavierailuun.

YLEISTÄ
Kirjasto voi lainata koululuokille kirjoja isommissa erissä. Tarvittaessa lisäkappaleita voidaan tilata muista kirjastoista. Äidinkielen opettaja voi ehdottaa kirjastolle luokkasarjojen hankkimista.

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään kirjastovälitunteja tai käyntejä kirjastoautossa.

Suositellaan lukudiplomin suorittamista. Kirjasto toimittaa lukudiplomiohjeet 1. luokan opettajille ja yläkoulun äidinkielen opettajille syyslukukauden alussa.

Koulu järjestää vuosittain lukukampanjan yhteistyössä kirjaston kanssa.

Koulut ja kirjasto tekevät yhteistyötä kirjailija- ja kirjavinkkarivierailujen toteuttamiseksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä