Liite 3 Laatukäsikirja

Johdanto

Lainsäädännön mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin käytännöt ovat paikallisesti päätettävissä ja arviointi on suhteutettava niihin tavoitteisiin, joita toiminnalle on asetettu. Valtuusto päättää kunnan strategiasta, jonka pohjalta päätetään talousarvioin yhteydessä toiminnallisista tavoitteista. Kansallisella tasolla opetukselle asetetut tavoitteet määritellään lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa. Arviointi on kunnissa painottunut pitkälti määrälliseen arviointiin. Viime aikoina laadullisen itsearvioinnin näkökulma on vahvistunut.

Opetusministeriö on julkaissut perusopetuksen laatukriteerit vuonna 2009. Laatukriteerit tarjoavat käytännöllisen työkalun arvioida koulutoimea koskevien päätösten lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutuksia koulujen toimintaan. Laatukriteeristö on johtamisen väline, jonka avulla arvioidaan toiminnan nykytilaa ja kehitetään sitä. Koulutuksen järjestäjä tarvitsee arviointitietoa nähdäkseen ovatko tulokset tavoitteiden suuntaisia ja tehdäkseen oikeita päätöksiä. Koulut tarvitsevat puolestaan arviointitietoa lisätäkseen tietoisuutta tavoitteista sekä tehdäkseen tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Arvioinnin tulee olla luontainen osa opetuksen kehittämisprosessia ja koko perusopetuksen henkilöstön, niin järjestäjä- kuin koulutasolla, tulee olla sitoutunut laadun kehittämiseen.

Laatukriteerit antavat mahdollisuuden alueelliseen yhteistyöhön. Nivalan ja Kalajoen kaupungit saivat laadunarviointityöhön hankerahaa, jonka avulla alueellinen suunnittelu ja kouluttautuminen aloitettiin. Kehittämistoiminnan perusrakenteesta ja kehittämistyön kokonaisuudesta vastasivat kuntien ohjausryhmät. Hankkeessa kehitettiin oma laadunhallintamalli, jonka avulla pyritään varmistamaan opetuspalvelujen korkea laatu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä