Liite 1 Kalajoen tuntijako

Kalajoen tuntijako

Aineryhmä/oppiaine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yhteensä
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 8 6 5 4 4 4 3 3 44
A1-kieli (englanti) 1 1 2 2 3 2 2 3 2 16
B1-kieli (ruotsi)           2 1 1,5 1,5 6
Matematiikka 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3       14
Biologia ja maantieto             2 2 3 7
Fysiikka ja kemia             2 3 2 7
Terveystieto             1 1 1 3
Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä                    
Uskonto/elämänkatsomustieto 1 1 2 1 1 1 0,5 1 1,5 10
Historia ja yhteiskuntaoppi       2 2 1 2 2 3 12
Musiikki 1 1 1 1 1 1 2     8
Kuvataide 1 1 2 1 1 1 2     9
Käsityö 2 2 2 2 1 1 2     12
Liikunta 2 2 2 2 3 2 2 3 2 20
Kotitalous             3     3
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset       2 2 2   3 2 11
Taide- ja taitoaineet yhteensä                    
Oppilaanohjaus             0,5 0,5 1 2
Valinnaiset aineet           2   4 4 10
Vuosiluokan tuntimäärä 20 21 23 24 25 25 30 30 30 226
                     
Vapaaehtoinen A2-kieli * * * * * * * *       12       12
Vapaaehtoinen B2-kieli * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   4   4
Ohjausryhmä esittää, että vapaaehtoista B2-kieltä tarjotaan oppilaille valittavaksi.
Yhteiskuntaoppia 2 vvt neljännellä luokalla, 3 vvt yhdeksännellä luokalla.
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit sekä valinnaiset aineet päätetään koulukohtaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä