Liite 9 Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet:

Erinomainen (10)

Oppilas

 • toimii yhteistyökykyisesti ja myönteisesti
 • on rehellinen
 • ottaa muut huomioon ja hyväksyy erilaisuuden
 • luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • ratkoo ristiriitatilanteet rauhanomaisesti ja rakentaa sopua
 • käyttäytyy tilanteeseen sopivalla tavalla
 • noudattaa sääntöjä, ohjeita ja hyviä tapoja

Kiitettävä (9)

Oppilas

 • toimii yhteistyökykyisesti ja myönteisesti
 • on rehellinen
 • ottaa muut huomioon ja hyväksyy erilaisuuden
 • pyrkii ylläpitämään työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • haluaa ratkoa ristiriitatilanteet rauhanomaisesti ja rakentaa sopua
 • käyttäytyy tilanteeseen sopivalla tavalla
 • noudattaa sääntöjä, ohjeita ja hyviä tapoja

Hyvä (8)

Oppilas

 • toimii yleensä yhteistyökykyisesti ja myönteisesti
 • on rehellinen
 • ottaa yleensä muut huomioon ja hyväksyy erilaisuuden
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • haluaa ratkoa ristiriitatilanteet rauhanomaisesti
 • käyttäytyy yleensä tilanteeseen sopivalla tavalla
 • noudattaa yleensä sääntöjä, ohjeita ja hyviä tapoja

Tyydyttävä (7)

Oppilas

 • suhtautuu muihin oppilaisiin ja työyhteisön jäseniin vaihtelevasti
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti
 • kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita
 • häiritsee ajoittain työrauhaa
 • käyttäytyminen tilanteeseen sopivalla tavalla vaihtelee
 • tuntee säännöt, ohjeet ja hyvät tavat, mutta ei aina noudata niitä

Kohtalainen (6)

Oppilas

 • on toistuvasti vaikeuksia ottaa toiset ihmiset huomioon
 • käyttäytyy vilpillisesti
 • ei kykene ratkaisemaan ristiriitatilanteita rauhanomaisesti
 • häiritsee työrauhaa usein
 • tarvitsee jatkuvasti ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä
 • suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin, ohjeisiin ja hyviin tapoihin

Välttävä (5)

Oppilas

 • ei yleensä tule toimeen muiden kanssa
 • käyttäytyy vilpillisesti
 • syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin
 • on haluton tekemään yhteistyötä
 • häiritsee työrauhaa jatkuvasti
 • ei välitä säännöistä, ohjeista eikä hyvistä tavoista

Kuitenkin, jos oppilas syyllistyy henkiseen, fyysiseen väkivaltaan tai kiusaamiseen, voi oppilaan käytösnumero olla korkeintaan seitsemän. Jos henkinen, fyysinen väkivalta tai kiusaaminen on toistuvaa tai törkeää, voi numero olla enintään kuusi.

Hylätty (4)

Oppilaan

 • käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön on täysin sopimatonta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä