Yleiset periaatteet

Yleiset periaatteet

Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään koulukuljetus Kalajoen kaupungin esi- ja perusopetuksessa. Ohjeissa kerrotaan myös koulukuljetusten käytännön järjestelyistä ja pelisäännöistä.

Koulukuljetusten toteuttamisessa noudatetaan perusopetuslain 32 §:ä ja sivistyslautakunnan vahvistamia ohjeita. Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeuttamattoman oppilaan huoltaja on itse velvollinen järjestämään lapsensa kuljetuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan huoltaja voi järjestää lapsen koulumatkan omalla kustannuksellaan, mikäli huoltaja katsoo, ettei kaupungin tarjoaman koulukuljetuksen taso ole riittävä. Huoltaja on ensisijaisesti velvollinen opettamaan lastaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Perusopetuslaki ja sivistyslautakunnan hyväksymät ohjeet määrittelevät ne ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen. Esiopetuskuljetuksissa noudatetaan samoja sääntöjä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä