Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisevää työtä ovat koulun yhteiset vanhempainillat, luokkien vanhempainillat sekä muut tiedonvälityskeinot, joissa käsitellään avoimesti kasvatukseen liittyviä asioita. Huoltajien keskinäinen yhteistyö on myös kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa.

Kiusaamisen vastaisessa työssä koulun ja kodin välinen yhteistyö on merkittävää. Huoltajien tulee kannustaa lasta kertomaan kiusaamisesta kotona ja myös koulussa.

Huoltajia ja oppilaita ohjeistetaan ilmoittamaan väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ensisijaisesti omalle opettajalle tai luokanvalvojalle. Ohjeistus koskee sekä tilanteiden kohteiksi joutuneita että näiden aiheuttajia.

Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteissa yhteyttä huoltajiin ottaa ensijaisesti opettaja, joka epäilee/havaitsee väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää tai selvittää tilannetta koululla. Yhteyttä otetaan sekä tilanteen kohteeksi joutuneiden oppilaiden huoltajiin että tilanteen aiheuttaneiden oppilaiden huoltajiin Wilma-viestillä. Kiireellisissä tapauksissa pyritään soittamaan huoltajille, mutta asia on myös dokumentoitava kirjallisesti.

Kaikkien väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden hoidossa edetään yhteistyössä huoltajien kanssa. Tilanteen kehittymisestä informoidaan huoltajia säännöllisesti, ja tarvittaessa järjestetään koululla tapaamisia osapuolten kesken. Kaikista toimenpiteistä ja käydyistä keskusteluista pidetään kirjaa.

Koulukohtaiset lisäykset:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä