Yksilön taso

Ennaltaehkäisevän työn sekä väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden käsittelyn vaiheet

Ennaltaehkäisevä työ

Kannustetaan oppilasta keskusteluun ja asioiden esiin ottamiseen sekä rohkaistaan oppilasta toimimaan aktiivisesti kiusaamista vastaan. Oppilas osallistuu oman oppimisensa ja muun koulutyön suunnitteluun. Opettaja ja/tai opinto-ohjaaja seuraavat ja valvovat oppilaan hyvinvointia.

Koulukohtaiset lisäykset:

Puuttuminen, toiminta ja jälkiseuranta

Mahdolliset esiin nousevat väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteet voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Seuraavassa kuvataan pääpiirteittäin menettelytapa, jota sovelletaan tilanteen mukaan:

 • Tilanteeseen puuttuu välittömästi aikuinen, joka huomaa tai jota tiedotetaan väkivallan uhasta, kiusaamisesta tai häirinnästä.
 • Selvitetään, mitä on tapahtunut ja ketkä ovat osallisena.
 • Tilanteeseen puuttunut aikuinen vie tarvittaessa asian KiVa-tiimille.
 • Keskustellaan osapuolten kanssa ja selvitetään tilanteen taustat.
 • Tarvittaessa keskustellaan tilanteen nähneiden oppilaiden kanssa..
 • Tilanteen salliessa voidaan käydä kaikkien osapuolten kanssa yhteiskeskustelu, jossa oppilaat saavat esittää ratkaisumalleja.
 • Ilmoitetaan huoltajille, mitä on tapahtunut, miten asia on selvitetty ja mitä oppilaiden kanssa on sovittu.
 • Asiat kirjataan KiVa Koulu-lomakkeelle ja jälkiseuranta tapahtuu lomakkeen mukaisesti.
 • Fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneen oppilaan vammat dokumentoi joko kouluterveydenhoitaja tai lääkäri.
 • Vakavissa väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksissa päätetään tapauksen käsittelystä vastaavat henkilöt, jotka kirjaavat asian käsittelyn ja seurannan.
 • Tarvittaessa kutsutaan osapuolten huoltajat koululle tapaamiseen.
 • Sovitaan seurantatoimenpiteistä ja seuranta-aikataulusta.
 • Sovitaan seuraamuksista, jos väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää vielä tapahtuu seurannasta huolimatta.
 • Tarvittaessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi: esim. tarvittava hoito ja muut toimenpiteet.
 • Tarvittaessa käsitellään asia koko luokan/ryhmän kanssa.
 • Tarvittaessa kutsutaan koolle koko luokan vanhemmat.
 • Ilmoitetaan tietoon tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. Kerrotaan huoltajille, etteivät koulun järjestyssäännöt ja opettajan toimivalta määrätä rangaistuksia ole voimassa koulumatkoilla.

Koulukohtaiset lisäykset:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä