Koulun taso

Ennaltaehkäisevän työn sekä väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden käsittelyn vaiheet

Ennaltaehkäisevä työ

Nettikiusaamisen ehkäisemiseksi oppilaita tulee valistaa netin järkevästä käytöstä, lainsäädännöstä, nettikiusaamisen mahdollisista seuraamuksista sekä antaa tietoa väylistä, joiden kautta oppilas voi hakea aikuisten apua ja tukea ongelmatilanteissa. Oppilaita rohkaistaan ottamaan yhteyttä luotettaviin aikuisiin nettikiusaamistilanteissa. Kouluissa annettavan mediakasvatuksen tueksi on mahdollista käyttää koulujen ulkopuolisten tahojen palveluita.

Tärkein osa ennaltaehkäisevää toimintaa on Kiva-toiminta, jota täydentää yhteistyö kuraattorin ja kouluterveydenhoitajan kanssa. Yhteistyötä tehdään muiden tahojen kuten esim. poliisin ja nuorisotoimen kanssa.

Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja vastuuntuntoon arkipäivän tilanteissa. Vastuuntuntoon kuuluu mm. muiden huomioon ottaminen, ympäristöstä huolehtiminen, heikompien puolustaminen sekä toisten auttaminen. Kannustetaan myönteisen ilmapiirin ja turvallisen oppimisympäristön luomiseen. Kaikille tehdään selväksi, että kiusaamista ei hyväksytä.

Koulussa järjestetään yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia.

Oppilaat osallistuvat koulun sääntöjen laadintaan.

Koulussa järjestetään välituntivalvonta kiusaamisen syntymiselle otollisten tilanteiden välttämiseksi.

Perehdytetään koulun henkilökunta, yhteistyötahot, huoltajat ja oppilaat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laadittuun suunnitelmaan.

Kummi- ja tukioppilastoiminnan avulla luodaan turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä oppilaille.

Koulukohtaiset lisäykset:

Puuttuminen, toiminta ja jälkiseuranta

Jokainen koulussa työskentelevä aikuinen puuttuu väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteeseen välittömästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja estää tilanteen jatkumisen. Apua pyydetään lähellä olevilta ja muilta tarvittavilta tahoilta sekä tiedotetaan rehtoria tilanteesta. Työskennellään kaikkien kouluyhteisön jäsenten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vakavat tapaukset käsitellään harkinnan mukaan yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja hyödynnetään sen asiantuntemusta. Tarvittaessa rehtori sopii tilanteesta tiedottamisesta yhteistyössä kriisiryhmän, poliisin ja muiden tilanteessa olevien viranomaisten kanssa.

Tapahtuma/tapahtumat käsitellään yhteisesti koko kouluyhteisön kanssa. Keskustellaan yhteisistä käytännöistä turvallisuuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Tapauksen vakavuuden mukaan huoltajille tiedotetaan asiasta tai järjestetään vanhempainilta, jossa keskustellaan tapahtuneesta.

Asiat kirjataan KiVa Koulu-lomakkeelle ja jälkiseuranta tapahtuu lomakkeen mukaisesti.

Koulukohtaiset lisäykset:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä