Koulun kriisiryhmän tehtävät

Tehtävät

Kriisiryhmän tehtävät

 • perehdyttää koulun henkilöstö suunnitelmaan
 • ensijaisesti toimintavastuu kriisitilanteissa on aluksi aina läsnä olevalla aikuisella. Kriisityöryhmän kutsuu koolle ensimmäiseksi tiedon saanut aikuinen. Kokonaisvastuu kriisitilanteessa kuuluu koulun rehtorille.
 • koulun kriisiryhmä kutsutaan kokoon rehtorin avuksi kriistilanteissa
 • miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa
 • harkitsee ja tarvittaessa järjestää ulkopuolisen avun henkilökunnalle ja oppilaille
 • organisoi toimintaa kriisitilanteissa
 • organisoi paikallisten yhteistyötahojen kanssa riittävän tuen
 • arvioi toimintaa kriisitilanteissa -> toimivuus, kehittäminen

Tiedottaminen kriisitilanteessa

Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, tiedottaa siitä rehtorille. Jos rehtori ei ole paikalla, asiaa hoitaa vararehtori.

Rehtori selvittää

 • ketä asia koskee
 • mitä on tapahtunut ja missä
 • miten kaikki tapahtui ja mitä tapahtumasta tiedetään

Rehtori kutsuu kriisiryhmän avukseen.

Opettajakuntaa ja muuta koulun henkilökuntaa informoidaan tapahtuneesta. Opettajat saavat ohjeita asian käsittelystä luokissa – huhujen ehkäiseminen, oikeat tiedot.

Kaikki tiedottaminen koulun ulkopuolelle tapahtuu ensisijaisesti rehtorin kautta. Harkinnan mukaan tiedottaminen voi siirtyä sivistysjohtajalle.

Arviointi kriisitilanteen jälkeen

 • henkilökunta arvioi kriisiryhmän kanssa, miten tilanne hoidettiin
 • käydään avointa keskustelua ketään syyllistämättä
 • tehdään tarvittaessa muutoksia kriisisuunnitelmaan
 • seuranta
 • toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä