Kriisin käsittely ja jälkihoito koulussa

Kriisin käsittely ja jälkihoito koulussa

Välittömät tukitoimet

Koulussa tarjotaan välitöntä psyykkistä tukea, koteja tiedotetaan ja tuetaan kriisin käsittelyssä. Koulun aikuisia ohjeistetaan kohtaamaan lasten ajatuksia ja tunteita tapahtuneesta sekä käsittelemään tapahtunutta luokissa. Toimintatavoista on hyvä kertoa oppilaille ja huoltajille, jotta he tietävät miten koulussa lähipäivinä toimitaan, mitä oppilailta odotetaan koulutyön suhteen ja millaista tukea on olemassa.

Tapauksesta riippuen oppilaille tarjotaan keskusteluhetkeä kouluterveydenhoitajan, psykologin tai kuraattorin kanssa yksin tai ryhmässä. Koulun henkilökunnan keskinäiselle pohdinnalle varataan aikaa ja selvitetään työterveyshuollon mahdollisuus tukea henkilökuntaa.

Psykologinen jälkipuinti (sovitaan tarvittaessa kaupungin kriisiryhmän kanssa)

Psykologinen jälkipuinti järjestetään aina kolmen vuorokauden sisällä traumaattisesta tapahtumasta. Ensimmäisen kolmen vuorokauden aikana ihminen on avoin tapahtuman käsittelylle, sen jälkeen psyykkiset puolustuskeinot voivat estää asian käsittelyä. Jälkipuinnin vetävät siihen koulutetut työntekijät.

Jälkipuinnin tarkoituksena on tukea normaalin surutyön käynnistymistä ja estää posttraumaattisen stressihäiriön syntyminen. Jälkipuinnissa annetaan tietoa tapahtumien kulusta, jottei mielikuvitus tai huhut paikkaisi aukkoja. Jälkipuinti antaa mahdollisuuden jäsentää osallistujien ajatuksia ja tunteita. Siellä annetaan tietoa mahdollisista jälkireaktioista ja avunsaantipaikoista sekä kartoitetaan avun tarvetta.

Purkukokous

Purkukokous järjestetään traumaattisissa tilanteissa auttajina toimiville. Se tarjoaa mahdollisuuden keskustella välittömästi tapahtuneesta ja purkaa kokemuksia. Kriisiryhmä voi järjestää itselleen purkukokouksen ilman ulkopuolistakin vetäjää.

Myöhempi tuen tarve

Ihmisten myöhempi tuen tarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa traumaattisen tapahtuman luonne. Suru lähimmäisen kuolemasta ei häviä muutamassa kuukaudessa, ei ehkä koskaan, siksi surulle toipumiselle on annettava aikaa. Joillakin oppilailla tai opiskelijoilla voi olla tarve keskustella ja työstää asioita useaan kertaan, jolloin oppilashuollon henkilöstö voi järjestää heille yksilöllisiä tai ryhmätapaamisia. Erityisen traumaattisen tilanteen jälkeen lapsi tai nuori voi olla myös traumaterapian tarpeessa, jolloin hänet tulee ohjata mielenterveyspalveluihin. Myös koulun työntekijöillä voi olla myöhempää tuen tarvetta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä