Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisevää työtä ovat päivähoidon vanhempainillat ja eri tapahtumat sekä muut tiedonvälityskeinot, joissa käsitellään avoimesti kasvatukseen liittyviä asioita. Huoltajien keskinäinen yhteistyö on myös kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa.

Kiusaamisen vastaisessa työssä päivähoidon ja kodin välinen yhteistyö on merkittävää. Huoltajien tulee kannustaa lasta kertomaan kiusaamisesta kotona ja päivähoidossa. Vanhempia rohkaistaan keskustelemaan lastensa kanssa päivän kulusta ja kertomaan lapselle suvaitsevaisuuden ja toisen kunnioittamisen tärkeydestä.

Huoltajia ja lapsia ohjeistetaan ilmoittamaan väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ensisijaisesti omalle opettajalle tai hoitajalle. Ohjeistus koskee sekä tilanteiden kohteiksi joutuneita että näiden aiheuttajia.

Kaikkien väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden hoidossa edetään yhteistyössä huoltajien kanssa. Tilanteen kehittymisestä informoidaan huoltajia säännöllisesti, ja tarvittaessa järjestetään päivähoidossa tapaamisia osapuolten kesken. Kaikista toimenpiteistä ja käydyistä keskusteluista pidetään kirjaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä