Ennaltaehkäisevä työ sekä tilanteisiin puuttuminen, toiminta ja jälkiseuranta

Ennaltaehkäisy, puuttuminen, toiminta ja jälkiseuranta

Ennaltaehkäisevä työ

Kiusaamista voidaan ehkäistä mm. vanhempien ja päivähoidon hyvällä vuoropuhelulla, sekä tukemalla lasten välisiä suhteita ja sosiaalisia taitoja sekä auttamalla heitä hallitsemaan aggressiota.

Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ehkäistään vaikuttamalla lapsiryhmän toimintaan, luomalla turvallinen ilmapiiri ryhmään sekä vahvistamalla vuorovaikutustaitoja. Lapsia ohjataan hyvään käytökseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja vastuuntuntoon arkipäivän tilanteissa. Vastuuntuntoon kuuluu mm. muiden huomioon ottaminen, ympäristöstä huolehtiminen, heikompien puolustaminen sekä toisten auttaminen. Kaikille tehdään selväksi, että kiusaamista ei hyväksytä. Päiväkodeissa on käytössä Askeleittain tuokiot. Lapset osallistuvat päivähoidon sääntöjen laadintaan. Päivähoidon työntekijöiden tulee huolehtia, että jokainen lapsi pääsee leikkiryhmiin mukaan. Työntekijä ohjaa lasten leikkejä.

Tilanteisiin puuttuminen, toiminta ja jälkiseuranta

Aikuisen sitoutuminen lapsiryhmään on tärkeää. Silloin kiusaamisen havaitsee helpommin ja siihen voidaan puuttua ajoissa.

Aikuisten ei pidä jättää lapsia yksin kiistojensa keskelle, vaan opastaa selvittelytilanteissa. Kiusaajaa tulee ohjata ja tarjota apua uusien parempien ratkaisujen löytämiseksi silloin, kun kiukku ja kiusaamisen halu kiehuvat sisällä.

Jokainen päivähoidossa työskentelevä aikuinen puuttuu väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteeseen välittömästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja estää tilanteen jatkumisen. Selvitetään, ketkä ovat osallisina ja keskustellaan osapuolten kanssa mitä on tapahtunut ja mitkä ovat tilanteen taustat. Tilanteen salliessa myös lapset voivat esittää ratkaisumalleja. Päivähoidossa työskennellään kaikkien päivähoitoyhteisön jäsenten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Huoltajille kerrotaan, mitä on tapahtunut, miten asia on selvitetty ja mitä lasten kanssa on sovittu. Tarvittaessa kutsutaan osapuolten huoltajat päivähoitoon yhteiseen tapaamiseen. Päivähoidon puolesta näihin tapaamisiin osallistuu vähintään kaksi työntekijää. Tällöin sovitaan yksilöllisestä tuesta, tarvittavasta hoidosta ja muista toimenpiteistä teon tekijän ja sen kohteena olevan osalta. Sovitaan myös asian seurannasta.

Perehdytetään päivähoidon henkilökunta, huoltajat ja lapset lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laadittuun suunnitelmaan. Päivähoidon työntekijöille pyritään järjestämään koulutusta kiusaamisen ehkäisyyn. Päivähoidon henkilöstön kesken voidaan pitää säännöllisiä palavereja, joissa käsitellään kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä ja asioita.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä