Liite 14 Kalajoen esiopetuksen suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallata, kiusaamiselta ja häirinnältä

Yleistä

Kiusaamista on puolustuskyvyttömän toistuva ja tahallinen vahingoittaminen, esimerkiksi joku joutuu syrjityksi useiden muiden taholta. Tällaisissa tilanteissa kiusattu ei usein uskalla kertoa kiusaamisesta kenelläkään.

Kiusaaminen voi olla luonteeltaan näkyvää tai piilossa olevaa. Näkyviä kiusaamisen muotoja ovat toisen fyysinen ja sanallinen vahingoittaminen. Epäsuora kiusaaminen on luonteeltaan huomaamattomampaa ja sen avulla vahingoitetaan kiusatun sosiaalisia suhteita.

Riidat ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista. Lasten välisissä suhteissa ilmenevät erimielisyydet ja välien selvittelyt eivät ole sinänsä paha asia, vaikka ne voivatkin joskus tuottaa pahaa mieltä. Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat yleensä ohimeneviä ja hetkellisiä eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti sama lapsi.

Pienten lasten tapoja kiusata: leikin ulkopuolelle jättäminen, sosiaalisten suhteiden manipulointi, kiristäminen, uhkailu, lyöminen, töniminen, kivien ja hiekan heittäminen, leikkien sotkeminen ja rikkominen, haukkuminen, nimittely ja lällättely. Usein kiusaaminen tapahtuu ns. vapaiden leikkien aikana (sisällä ja ulkona).

Kiusaamisen tunnistaminen voi olla haastavaa. Kiusaaminen on aina
- tahallista
- toistuvaa ja
- kiusattu on kiusaajiinsa nähden jollain tavoin puolustuskyvytön tai heikommassa asemassa.

Usein kiusaajat pyrkivät saamaan muita lapsia tuekseen. Lapsia on hyvä ohjeistaa, että omalla toiminnalla voi suuresti vaikuttaa siihen, ettei kiusaamista ole. Lapsia muistutetaan, ettei kiusaajan mukaan kannata lähteä. Lisäksi lapsia rohkaistaan siihen, että jos he näkevät kiusaamista päivähoidossa, niin he uskaltavat kertoa asiasta aikuisille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä