Paikallinen suunnitelma

Kalajoen suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Opetuksen järjestäjä vastaa kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskevan suunnitelman laatimisesta. Tämä suunnitelma on osa paikallista opetussuunnitelmaa. Tässä suunnitelmassa on kuvattu:

  • millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään ja mitkä ovat keskustelujen toteuttamisen käytänteet
  • mitkä ovat lainsäädäntöä tarkentavat ja täydentävät menettelytavat rike-, vilppi- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt
  • miten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen varmistetaan kurinpidollisia keinoja käytettäessä

Koulujen henkilökunnat on perehdytetty suunnitelmaan. Uudet opettajat perehdytetään suunnitelmaan ja varmistetaan heidän osaamisensa kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä.

Tämä suunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä ja löytyy Kalajoen perusopetuksen opetussuunnitelmasivuilta https://peda.net/kalajoki/ops-2016.

Koulujen järjestyssäännöt löytyvät koulujen Pedanet-sivuilta.

Koulujen yhteisölliset oppilashuoltoryhmät seuraavat määräajoin suunnitelman toteutumista ja arvioivat sen vaikuttavuutta: koulukohtaiset tiedot kasvatuskeskustelun, kurinpidollisten toimien, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisen, esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeuden sekä oppilaan tavaroiden haltuunotto-oikeuden käyttöä ja kaikkien edellämainittujen toimien kehittymistä ja vaikuttavuutta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä