Opetuksen epääminen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi

Opetuksen epääminen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi

Opetuksen epääminen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi
On olemassa vaara, että oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen johdosta tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käytöksen vuoksi.

Ilmoittaminen
Huoltajalle soitetaan pyydetään häntä mahdollisuuksien mukaan noutamaan oppilas koululta. Ilmoitetaan sosiaalihuollon toimeenpanosta vastaavalle viranomaiselle.

Kirjaaminen
Opetuksen epäämisen syy ja huoltajalle ilmoittaminen kirjataan Wilman

kurinpitolomakkeelle.

Toimivalta
Rehtori

Huom!
Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa.

Opettajalla tai rehtorilla yksin tai yhdessä on oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata suullista määräystä poistua.

Vastarintaa tekevä oppilas voidaan poistaa käyttäen sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimakeinojen käyttämisestä on annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.

Järjestetään tarvittava oppilashuolto.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä