Luokasta/muusta opetustilasta/koulun järjestämästä tilaisuudesta poistaminen

Luokasta/muusta opetustilasta/koulun järjestämästä tilaisuudesta poistaminen

Luokasta / muusta opetustilasta / koulun järjestämästä tilaisuudesta poistaminen
jäljellä olevan
oppitunnin/tilaisuuden ajaksi

Ilmoittaminen
Huoltajalle ilmoitetaan Wilma-viestillä.

Kirjaaminen
Huoltajalle ilmoittaminen ja poistamisen syy kirjataan Wilman kurinpitolomakkeelle.

Voimakeinojen käyttämisestä tehtävä kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle

Toimivalta
Opettaja ja/tai rehtori

Huom!
Valvonta järjestettävä.

Opettajalla tai rehtorilla yksin tai yhdessä on oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata suullista määräystä poistua.

Vastarintaa tekevä oppilas voidaan poistaa käyttäen sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimakeinojen käyttämisestä on annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä