8.4 Kalajoen esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Yleistä

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

Oppilashuollon ohjausryhmän tehtävänä on kehittää, ohjata ja arvioida oppilashuoltoa yleisellä tasolla/ kunnan tasolla. Tähän ryhmään kuuluvat perusopetuksen palvelualuejohtaja, sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja, rehtoreiden/johtajien edustaja, vastaava kuraattori, neuvolan osastonhoitaja, koulupsykologi ja erityisopetuksen koordinaattori. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Kokoonkutsujana toimii perusopetuksen palvelualuejohtaja.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa rehtori tai koulun johtaja. Ryhmään kuuluu opetushenkilöstöä, kuraattori ja terveydenhoitaja. Oppilashuoltoryhmään voidaan kutsua muita toimijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseneksi edellyttää aina oppilaan tai huoltajan kirjallista suostumusta. Asian käsittelystä laaditaan oppilashuoltokertomus.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kaupunginhallituksessa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Oppilashuoltosuunnitelma tarkastetaan vuoden kuluttua siitä, kun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkastettu.

HUOM!

Tämä suunnitelma koskee myös päiväkotien esiopetusryhmiä. Kun suunnitelmassa mainitaan koulu tarkoitetaan sillä myös päiväkodin esiopetusyksikköä, koulukohtaisella myös päiväkodin esiopetusyksikkökohtaista, rehtorilla/johtajalla myös päiväkodin johtajaa.

Esiopetusryhmiä eivät koske seuraavat oppilashuoltosuunnitelman luvut:
2.5. Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa
2.6. Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
2.7. Järjestyssäännöt
2.8. Poissaolojen seuraaminen
2.10. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
3.1. Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa
3.4. Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Esiopetusryhmiä koskee luku
3.4.1. Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä