Kansainvälisyyslinja

Kansainvälisyyslinja/ International studies program

Kalajoen lukion kansainvälisyyslinja 

Ohjelma tarjoaa sinulle kieliä, kulttuuria ja kansainvälisyyttä edistävän oppimisympäristön. Opintojen aikana opit käsittelemään kansainvälisiä aihekokonaisuuksia ja sinulla on mahdollisuus osallistua korkealuokkaisiin hankkeisiin. Kansainvälisen yhteistyön ansiosta näkemyksesi ja tietoisuutesi paikastasi maailmassa tulee kasvamaan. 

Kaikille pakollisten suomeksi opetettujen opintojaksojen lisäksi kansainvälisen ohjelman opintojen opetuskieli on pääsääntöisesti englanti. Tätä kautta englannin rohkea ja jokapäiväinen käyttö vahvistuu ja opit työstämään kansainvälisiä aiheita käyttäen englantia pääkielenäsi. Lisäksi pystyt valitsemaan lisäkielinä ranskaa, saksaa tai eLukion kautta myös muita kieliä, joiden avulla opinnoissasi uudelle kieli-, kulttuuri- ja kansainvälisyystasolle.

Ohjelman sisältö lyhyesti:

International Studies 1- opintojakso (1. vuosi)
International Studies 2 + matka jossain Euroopan kaupunkiin opiskelijoiden toivomuksijen mukaan (2. vuosi)
International Studies Line kursseja (Media kriittisellä näkökulmalla, Kansalaisuus ja Eurooppa, Globalisaatio, Tulevaisuuden taidot, Komparatiivinen kansainvälinen hanke)
Kansainvälinen E+ hanke (sis. matka hankekumppanimaahan, yksi 1. tai 2. vuoden aikana)

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa IS-diplomi, suoritat seuraavista opinnoista väh. kahdeksan (8) opintopistettä:

Ranska, saksa tai etälukiossa opetettuja kieliopintoja
Yksi syventävä ruotsin opintojakso
Yksi kansainvälisiä aiheita sisältävä oppintojakso (opetuskieli suomi)

Tavoitteet

 • 21. vuosisadan taitojen kehittäminen: Oppimistaidot (kriittinen ajattelu, luovuus, yhteistyö), lukutaito (tieto, media ja teknologia), elämäntaidot (joustavuus. johtajuus, aloitekyky) 
 • Sujuvat viestintätaidot englanniksi, lisäksi toinen vieras kieli
 • Sosiaalisten taitojen omaksuminen kansainvälisessä ympäristössä, viestintätaitojen kehittäminen toisten kulttuuriedustajien kanssa, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä oman horisontin laajentaminen 
 • Verkostoitumistaitojen kehittäminen sekä työskentelytaitojen oppiminen kansainvälisessä työyhteisössä. Hankkeeseen liittyvän projektijohtamisen sekä itseohjautuvuustaitojen kehittäminen, kuten esim. ajanhallintataidot, deadlinen pitäminen sekä yhteistyö verkon kautta. 
 • Tietoisuus kansainvälisestä maailmasta ja omasta paikasta.
 • Kokemusten keräämistä koordinoimalla ja järjestämällä kansainvälisiä tapahtumia, jotka linkittyvät EU-projekteihin kuten Erasmus+ ja Nordplus. 
 • Esiintymistaidon parantaminen käyttämällä erilaisia pedagogisia työkaluja yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Lisätietoja antaa:

rehtori Riku Saksholm
044 4691 601tai riku.saksholm@kalajoki.fi

opinto-ohjaaja Timo Ylikoski
044 4691 603 tai timo.ylikoski@kalajoki.fi

Coordinator of International Affairs Jan Franko
044 4691226 or jan.franko@kalajoki.fi

Kalajoki International Studies Program

The Kalajoki International Studies Program will provide students with a learning environment based on developing language abilities, gaining a deep understanding of international issues, active participation in international projects and expand students horizons and awareness of their place in the international world. 

The methods will be based on active involvement and participation by students with an emphasis on group work and being able to work with an international mindset. Students will have the chance to take part in international funded projects as well as plan their own international trip as part of the diploma activities.

The program will be mainly taught in English with an emphasis on students gaining confidence in their language and developing their abilities to work on international topics using English as their primary language. In addition, students will be encouraged to supplement their language skills by having to study either French, German or subsequent tertiary languages to provide a further cultural and international dimension to the diploma and so provide students further insight into international environments.

Therefore the program will aim to complement the other international competencies that are currently being taught within the school with the diploma also providing for future growth of additional international content.

International studies contents:

International Studies 1- course (year 1)

International Studies 2 + trip somwehere in Europe based on the student's wishes (year 2)

International E+ project (one during the 1st or 2nd year)

Five courses with relevant international topics taught in English during the 2 years (Media Competence, Future Skills, Globalization, Comparative International project, Citizenship and Europeship)

In order to get the diploma, you choose four courses out of the following options (worth 8 credits):

Elective German or French courses or other language courses offered by e-lukio

Advanced Swedish courses

One course that addresses international topics (teaching language: Finnish)


Objectives of the study programme
 • 21st century skills including learning skills (creativity, collaboration), literacy skills (information, media and technology), life skills (flexiblity, leadership and initiative)
 • Active communication skills primarily in English with an additional complementary language.
 • Promote social skills in an international environment, grow communicative skills when dealing with other cultures, increased understanding of diversity and broaden horizons.
 • Develop networking skills and learn to cooperate in an international working environment.Project management skills and self regulation related to project work tasks, such as time management, dealing with deadlines, online collaborative learning.
 • Become aware of international world and the students own place within it.
 • Gain experience in the organisation and coordination of international events in addition to taking part in EU funded international project such as Erasmus+, Nordplus.
 • Expand presentation skills in a learning by doing environments using open educational tools in cooperation with international partners.

Outcome:

High level of competence and confidence in the use of languages, specifically in the use of English with additional languages included.

Increased understanding of the international world.

Through active participation in international projects students will have developed their group and team working and social skills with an international focus

Broaden their horizons and increase their culture tolerance and understanding

For more information please contact:

principal Riku Saksholm
044 4691 601or riku.saksholm@kalajoki.fi

student counsellor Timo Ylikoski
044 4691 603 tai timo.ylikoski@kalajoki.fi

Coordinator of International Affairs Jan Franko
044 4691226 or jan.franko@kalajoki.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä