Oppilashuolto

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä tukeminen, kuin myös koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. 

Koulupsykologi antaa konsultaatiota koulun henkilöstölle ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan. Lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä koulupsykologi tukee lapsia, nuoria ja heidän perheitään antamalla ohjausta ja neuvontaa sekä keskustelutukea, joka voi olla yksilö-, perhe- tai ryhmämuotoista. Koulupsykologi selvittää ja arvioi lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia vaikeuksia. Arvioiden ja tutkimusten perusteella suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä. 

Koulupsykologin palvelut ovat peruskoululaisten (myös esikouluikäisten) ja lukiolaisten sekä heidän vanhempiensa käytettävissä. Asiakkuus on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Peruskouluikäisen oppilaan kohdalla lähtökohtana asiakkuudelle on huoltajan suostumus. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas tai opiskelija, huoltajat, opettajat, kuraattorit, kouluterveydenhoitajat sekä tarvittaessa muut yhteistyötahot. Kun jokin yhteistyötaho ohjaa oppilasta koulupsykologille, asiasta sovitaan oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Lukiolainen voi hakeutua koulupsykologille joko yksin, vanhempiensa kanssa tai jonkun muun itselle tärkeän tai omaan asiaan liittyvän henkilön kanssa. Oppimisvaikeuksien osalta koulupsykologin tekemän tutkimuksen tarpeellisuutta on aiheellista arvioida, kun tarvitaan tarkempia selvittelyjä oppimisvaikeuksien syistä, koulussa käytetyt tukitoimet on koettu riittämättömiksi ja erityisopettaja on tehnyt oman arviointinsa oppilaan tilanteesta. Koulupsykologia voi konsultoida ennen asiakkaaksi ohjaamista ja lähetelomakkeen täyttäminen on toivottavaa. 

Koulupsykologin vastaanotto on pääsääntöisesti kouluilla, tarvittaessa myös terveyskeskuksen tiloissa. 

Yhteydenotot puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla: 

Talvikki Isomaa
044 4691571
talvikki.isomaa@kalajoki.fi

 

 

Koulukuraattorin palvelut

Kuraattori toimii kouluilla osana monialaista opiskeluhuoltoa ja tarjoaa ohjausta ja tukea sekä kriisiapua oppilaalle, hänen huoltajilleen sekä kouluyhteisölle.

Asiakkuudelle voi olla tarvetta esimerkiksi tunne-elämään, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin tai perheeseen liittyvissä haasteissa.

On oikein pyytää ja saada apua jos omat keinot tai voimavarat eivät riitä. Yhteyden kuraattoriin voi ottaa oppilas itse, hänen ystävänsä, oppilaan kanssa toimivat aikuiset kuten kouluhenkilöstö ja huoltajat. Myös kuraattori voi kutsua oppilaan arviointikäynnille jos havaitsee siihen tarvetta.

Suositeltavaa on ottaa yhteys oman koulun kuraattoriin suoraan puhelimitse, Wilman välityksellä tai sähköpostilla.

Myös opettajan tai terveydenhoitajan kautta voi varata ajan.

Maria Peltokoski
044 4691609
maria.peltokoski@kalajoki.fi

Terveydenhoitajat

Terveydenhoitajat Jenni Vuoti tai Satu Lapinoja ovat tavattavissa:
ma-to klo 8.00 – 15.00 ja perjantaisin klo 8.00 - 13.00

Ilman ajanvarausta klo 10.00 -11.30, muut ajat rauhoitetaan terveystarkastuksiin.

Yhteydenotot: Jenni p. 044 4691 609, Satu p. 044 4691 535 tai Wilman kautta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä