Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus lukiossa

Lukio-opiskelu on itsenäisempää kuin opiskelu peruskoulussa. Tämä edellyttää niin opiskelijoiden omaa aktiivisuutta kuin tehokasta ja kattavaa opinto-ohjausta. Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea kaikin tavoin opiskelijoita sekä lukio-opinnoissaan että jatko-opintojen suunnitteluun ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Opiskelutekniikkaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset selvitä lukio-opinnoistaan. Kalajoen lukiossa opiskelijoilla on mahdollisuus rakentaa oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa siten, että se sopii parhaiten jatkosuunnitelmiin, harrastuksiin tai muuhun elämäntilanteeseen. Kurssivalintoja on mahdollisuus päivittää joustavasti opintojen edetessä.

HUOM! Syksyllä 2021 käyttöön otettavassa uudessa opetussuunnitelmassa ei enää ole kursseja, vaan puhutaan opintojaksoista ja opintopisteistä. Uusi ops julkaistaan kevään aikana.

Lukion opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia (OP1 ja OP2), jotka on hajautettu kolmelle opiskeluvuodelle siten, että kahtena ensimmäisenä opiskeluvuonna opotunteja pidetään kolmessa jaksossa, abivuonna kahdessa jaksossa. Ensimmäisen vuoden aikana jokainen opiskelija käy TET-vierailulla tutustumassa vapaaehtoistyöhön vanhus- tai vammaispalvelussa joko Kalajoella tai lähikunnissa. Pakollisiin opinto-ohjauksen kursseihin kuuluvat myös jokasyksyiset koulutusalaesittelyt sekä lukion aikana tehtävät tutustumiskäynnit lähialueen korkeakouluihin. Abivuonna käydään asiasta kiinnostuneiden kanssa myös Studia-messuilla Helsingissä. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelu- ja jatko-opintosuunnitelman, joita työstetään koko lukio-opintojen ajan.

Päävastuu lukion opinto-ohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Opinto-ohjauksesta huolehtivat omalta osaltaan myös rehtori ja ryhmänohjaajat sekä kunkin aineen opettajat. Opinto-ohjauksessa panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen ohjaukseen, jota on mahdollisuus saada aina opiskelijan sitä tarvitessa. Sekä ryhmänohjaajat että opinto-ohjaaja käyvät jokaisen opiskelijan kanssa ohjauskeskustelut jokaisena opiskeluvuonna. Lukion erityisopettaja tekee töitä niiden opiskelijoiden kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä