KUVA-ANALYYSI

TÄSSÄ ENSIN YLEISIÄ OHJEITA KUVA-ANALYYSISTÄ, tehtävä myöhemmin

OHJEITA KUVA-ANALYYSIIN

Nykyisestä informaatiosta ainakin 80 prosenttia on tutkimusten mukaan kuvallista. Olet joka päivä tekemisissä kuvien kanssa - ne muokkaavat minäkuvaasi, maailmankuvaasi ja mielikuvitustasi. Mielikuvitus on koko sen havaintovaraston käyttöä, jonka olet elämäsi aikana kerännyt. Sinulla on käytössäsi valtava kovalevy, joka on kuvia täynnä - niitä käytät aina kun muodostat uutta tietoa ja uusia näkemyksiä maailmasta.

Kuvien analysointi ja tulkinta kehittää kuvanlukutaitoa ja kuvallista ajattelua. Kuva-analyysiä tarvitset myös monissa aineissa kuvataiteen lisäksi: mm. äidinkielessä, historiassa ja uskonnossa tutkitaan kuvia. Ylioppilaskirjoituksissa kuva-anyysivaihtoehto on aina äidinkielessä, usein myös historiassa ja muissakin reaaliaineissa.

Kuvan analyysi tarkoittaa kuvan tarkkaa havainnointia ja tarkastelua eri näkökulmista. Tämän avulla päädytään tulkintaan eli käsitykseen kuvan sisällöstä ja sen viesteistä. Tulkintaan vaikuttavat teos, sen tekijä ja katsoja.

Taiteeseen tutustumisen voi aloittaa ihan hyvin omista mieltymyksistä ja yhden teoksen tarkastelusta. Kaikkea taidetta ei välttämättä tarvitse "ymmärtää" eikä kaikesta tarvitse pitää. Taiteen viestejä voi kuitenkin oppia tulkitsemaan eli lukemaan kuvan kieltä.


Erilaisia analyysi- ja tulkintatapoja:

1. FORMALISTINEN
analyysi lähtee liikkeelle kuvan muotoseikoista, joita ovat esim. sommittelu, väri ja tila.

2. HISTORIALLINEN
analyysi asettaa kuvan ajalliseen kontekstiin eli hakee merkityksiä ja sisältöjä kuvan tekoajasta.

3. BIOGRAFINEN
tulkinta on suhteessa taiteilijan elämäkertaan ja muuhun tuotantoon.

4. SEMIOOTTINEN
analyysi etsii teoksesta symbolisia merkityksiä ja viittauksia muihin teoksiin (intertekstuaalisuus)

5. IKONOGRAFINEN
analyysi keskittyy kuvan sisältämiin elementteihin, asioihin, hahmoihin, esineisiin jne.

6. RESEPTIOANALYYSI
keskittyy teoksen ja katsojan suhteeseen, kuvan herättämiiin ajatuksiin, mielikuviin ja tunteisiin.

________________________________________________________________________________

TEHTÄVÄ 8

TAIDEKUVA-ANALYYSI, KU1a, 25.9.


1. Tässä analysoitava kuvapari.Kansallisgalleria - Teos: Leikkiviä poikia rannalla

Albert Edelfelt: Leikkiviä poikia rannalla 1884
Mauri Ratilainen, Pukki tekee voittomaalin, 1918

TAI TÄMÄ:

Heikki Saukkomaa, uutiskuva 2019
Hugo Simberg, Hartaus 18952. Analysoi ja tulkitse teokset. Voit kirjoittaa kuvista  
 a) vuorotellen ja koko ajan vertaillen tai
 b) tehdä analyysit erikseen ja vertailla lopuksi.

3.  Tee analyysin tueksi ainakin kolme havainnollistavaa kuvaa, käytä GIMP-kuvankäsittelyohjelmaa
(ohjeet linkkinä alempana). Voit valita kummasta kuvasta havainnollistat mitä, tai tehdä havainnollistavat kuvat molemmista. 

4. Yleisohjeita:
- Yritä sanallistaa kaikki omat ajatuksesi teoksista. Ensin yleisellä tasolla, ja lopuksi katsojalähtöisesti.
- Ajattele, että tekstisi lukisi ihminen, joka ei tunne teoksia eikä tiedä taiteesta tai kuvien tekemisestä mitään.
- Älä pidä mitään asioita itsestäänselvyytenä.
- Käytä apunasi tältä sivustolta löytyviä analyysiohjeita. Keksi analyysille näkökulmaasi sopiva otsikko.

5. Tarkemmat ohjeet analyysiin:

 • Teoksen perustiedot (mm. nimi, tekijä, koko, tekniikka, tekotarkoitus esim. lehtikuva,... nämä vaihtelevat teoksittain.) 
 • Teoksen aihe: kuvailutulkkaa teoksen sisältöä kuin kertoisit henkilölle, joka ei teosta näe
 • Tee formalistinen eli muodollinen analyysi. kerro teoksen sommittelusta, väreistä ja tilasta.
  Käytä oikeita termejä - tässä vaiheessa kerrotaan teoksesta faktat.
  Kerro mikä merkitys näillä taiteilijan/kuvaajan valinnoilla on?

  -
  millaisia peruslinjoja teoksesta löytyy
  - perustuuko sommittelu johonkin geometriseen muotoon 
  - löytyykö sommittelusta kultainen leikkaus
  - ovatko värit puhtaita/murrettuja/taitettuja
  - millaisia sävyjä ja vaaleusasteita eli valöörejä kuvassa on
  - noudattavatko kuvan värit jotakin väriharmoniaa, kuten vastaväri- tai lähiväriharmonia
  - miten värit sijoittuvat
  - onko kuvassa paljon vai vähän tilaa
  - miten illuusio tilasta on saatu aikaan

 • HAVAINNOLLISTA FORMALISTISTA ANALYYSIÄ GIMP- KUVANKÄSITTELYOHJELMAN AVULLA.
  Ohjeet KLIKKAA. Liitä tekemäsi kuvat analyysiin oikeisiin kohtiin.
  Jos olet kuvankäsittelyyn vihkiytynyt, voit tehdä myös muunlaisia teoksen viestiä ja sisältöä kommentoivia kuvia :-) 

  Sommittelun havainnollistaminen: Kirjoita ja piirrä kuvan päälle sommittelun kannalta tärkeimmät linjat, kuvan huomiopiste,
  kolmannesten - mukaan sommittelemisen linjat tai muuta sommittelun kannalta oleellista.

  Värikartta: Tee kuvaan lisää tilaa, johon maalaat värinpoimintatyökalun avulla värinäytteet teoksen värimaailmasta.

  Tila-illuusio: Merkitse kuvan päälle piirtäen ja kirjoittaen, miten tila-illuusio on saatu aikaan.

  • Huom: Jos tallennat kuvan Gimpistä tallenna-toiminnolla, se jää gimpin omaksi projektitiedostoksi.
  • Kun haluat sen valokuvaksi (jpeg) tai johonkin muuhun tiedostomuotoon, sinun pitää viedä tiedosto:
   valitse yläreunasta “Tiedosto” >> “Vie nimellä”

   

 • Mieti mikä on teoksen kannalta oleellista ja valitse sen mukaan historiallinen, biografinen, semioottinen tai ikonografinen näkökulma. Ks. näiden erot ylempänä. Kirjoita tästä näkökulmasta yksi kappale.

 • Kerro oma tulkintasi teoksesta. Mitä ajatuksia, tunteita ja mielikuvia se herättää? Mikä on mielestäsi teoksen keskeinen viesti?
  Tämä osuus saa olla laajakin. Nyt on kyse tulkinnasta - eli omat ajatuksesi teoksesta ovat (melkein) aina oikeita!

  Muista myös vertaileva analyysi: mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydät kahta kuvaa vertailemalla.
  Tee vertailua valintasi mukaan joko pitkin tekstiä tai sitten vasta analyysin lopuksi6. Tarkista teksti. Otsikoi teksti näkökulmaasi sopivasti. Liitä se kuviskansioon.

Lopuksi tarkista sekä paperikansio - jos mahdollista - että drive-kansio. Onko kaikki työt tehty? Onko kaikissa töissä nimi?

Palauta paperikansio lokeroon ja jaa drivekansio opettajalle marja.sydanmetsa@edu.kalajoki.fi


:-) Viimeinen työ suoritettu :-)


..................................................................................................................................................

HARJOITUKSIA JA ESIMERKKEJÄ KUVA_ANALYYSISTÄ:

Esimerkki -Haavoittunut enkeliHugo Simberg: Haavoittunut enkeli, 1903

1. Sommittelu perustuu voimakkaisiin vaaka- ja pysylinjoihin. Hahmot ovat samankokoisia ja täyttävät koko kuva-alan. Voimakas valöörikontrasti tekee kuvasta symmetrisen. Perussommittelu on rauhallinen ja staattinen. Teoksen värit ovat pääosin murrettuja ja taitettuja. Etualalla on lämpimiä värejä, värit vaalenevat ja sinistyvät yläreunaa kohti. Pojilla on hyvin tummat vaatteet, enkelillä valkoiset. Enkelin siivessä on pieni punainen läikkä.

Teoksen etuala tuntuu ahtaalta, koska hahmot täyttävät tilan. Järven rannat ja horisontti yläreunassa saavat aikaan tilan tunnun taka-alalle. Taivas ei näy, joten ylöspäin tila tuntuu ahtaalta myös. Väriperspektiivi korostaa näkymää kauas.

2. Historia näkyy poikien asusta ja olemuksesta, lapsuus käsitettiin sata vuotta toisin kuin nyt - lapsi oli pieni aikuinen. Ko. aika oli myös monille suomalaisille hyvin köyhää ja työ raskasta. Suomi eli kulttuurisen nousun aikaa ja oli kulkemassa kohti itsenäistymistä. Teoksen ympäristö on Töölonlahden ranta Helsingissä. Lähellä sijaitsi tuolloin sokeiden tyttöjen koulu ja orpokoti. Taiteessa yksi vallitsevista tyylisuunnista oli symbolismi.


3. Simberg itse oli ollut pitkää sairaana maalatessaan teoksen. Aiheessa on taiteilijalle tyypillistä stereotyioiden kyseenalaistamista ja kysymyksiä herättävä tarina. Maalauksen toisinto on Tampereen tuomiokirkossa, se on sovitettu tamperelaiseen ympäristöön.


4. Enkeli on perinteisesti hyvän ja viattomuuden symboli, myös viestin tuoja.


5. Enkelin ulkoinen hahmo on antiikin Kreikan voiton jumalatar Nike, myöhemmin roomalaisten Viktoria. Hahmo esiintyy taiteessa useina aikakausina ja muuntelevina hahmoina, esim. renessanssin rafaelin enkelit.
Sitä on käyettty myös lukuisina painokuvina, koriste-esineinä jne., sisustuksessa enkeli on jopa jonkinlainen muotihahmo.


Esimerkkejä yo-kirjoituksista:

Ylioppilaskirjoituksissa kevät -16, kuvapari, jossa eva Wahlströin ja Elisabeth rehnin kirjojen kannet.
Kasvojen vaihto paljastaa aika hyvin, millaisin keinoin kuva luo imagoa.


Vertailu 1.

Tämäkin on ollut yo-kirjoituksissa.

Tee analyysi ja tulkinta seuraavista kuvista. Ensimmäisessä ihmiset polttavat jätteitä saadakseen arvometalleja myytäväksi. Toisessa poltetaan metsää viljelymaaksi.


Pieter Hugo, Permanent error, Ghana, 2010


Eero Järnefelt, Kaski/Raatajat rahanalaiset, Suomi, 1893


Vertailu 2.

Vertaile seuraavia kuvia.
Aihe on sama - kaksi lasta ja enkeli. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä huomaat
- sommittelussa
- väreissä
- tilan kuvaamisessa
Mitä ajatuksia kuvat herättävät? Kummasta pidät enemmän, miksi?

Fridolin Leiber: Suojelusenkeli Hugo Simberg: Haavoittunut enkeli

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä