Koulun johtamisen rakenteet, johtaminen ja ys-käytänteet

Kaupunkikohtainen


Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialan organisaatiokaavio löytyy osoitteesta:
http://http//www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75031_sivistyksen_toimiala.pdfTavoitteena on, että YS-ajan käyttö huomioi viestinnän ja tiedottamisen käytänteet. Linkki.
on, että viisaalla suunnittelulla YSW-aikaa on mahdollista käyttää myös kehittämiseen ja opettajien osaamisen lisäämiseen painopistealueiden suunnassa. Tavoitteena edelleen on myös se, että koulussa asetetaan yhdessä kehittämistavoitteita YS-ajan käyttämiselle. Konkreettista ajankäytön toteutumista arvioidaan.


Koulukohtainen


Viitaniemen koulussa on viisi työryhmää (ns. puuryhmät), joiden puheenjohtajat ovat koulun johtoryhmän (jory) jäseninä. Joryn jäseniä ovat myös koulun apulaisjohtajat ja rehtori.
Ryhmän opettajajäsenet saavat kuukausittaisen korvauksen OVTESsin mukaisista kehittämiseen osoitetuista määrärahoista. Jory kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa sekä tämän lisäksi aina tarvittaessa.

Viitaniemen koulun YS-aika hyödynnetään pääasiassa keskiviikkoaamuisin klo 8-10. Toiminnan pääpaino on tiedottamisessa, työryhmätyöskentelyssä sekä erilaisiin kehittämisen tarpeisiin liittyvässä yhteistyöskentelyssä. Kuluvan lukuvuoden aikana koulun kehittämisen painopisteitä ovat muun muassa ICT:n soveltaminen pedagogiikassa, opetussuunnitelmallinen yhteistyö sekä turvallisuusasiat. YS-aikaa käytetään lisäksi opettajien ja aineryhmien keskinäiseen yhteissuunnitteluun sekä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä