Yleinen kuvaus

Opetus ja muu koulun toiminta järjestetään resurssit huomioiden siten, että se edistää jokaisen oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä luo hyvät edellytykset hyvään oppimiseen ja hyvinvointiin

Johtamisessa on keskeistä tunnistaa yhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää laaja-alaista pedagogista johtamista. Johtamisen kautta tavoitellaan toiminnan perustana olevien arvojen toteutumista, tavoitteiden selkiyttämistä ja yhteisen kehittämissuunnan toteutumista. Osaamisen kehittäminen, osallistava ja vuorovaikutteinen toimintatapa, luottamuksen rakentaminen ja keskeisten sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeitä johtamiseen kuuluvia tehtäviä. Tärkeä osa laaja-alaista pedagogista johtamista on toiminnan tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien tunnistaminen ja yhteensovittaminen sekä taloudellisten resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä