Oppiminen, opetus ja kehittäminen

Yleinen kuvaus

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen visiona vuosille 2012-2016 on ” Non scolae sed vitae discimus” – Ei koulua vaan elämää varten.

Hyvinvointi, turvallisuus, toimintakyky ja oppimaan oppiminen ovat kaiken toiminnan keskiössä. Missiona on lasten ja nuorten sekä koko kouluyhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen. Arvoina ovat yhdenvertaisuus, joustavuus, läpinäkyvyys ja vaikuttavuus. Toimintatapa on oppijalähtöinen, laatua arvioiva hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen ohjelma.

Vision toteuttamiseksi perusopetuksen tavoitteena on turvallinen ja hyvin toimiva koulu, jossa jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi, osallistuu aktiivisesti ja voi vaikuttaa – kasvaa ja oppii omien kykyjensä ja edellytystensä mahdollistamiin mittoihin ja niiden yli

Avaintehtävinä nähdään turvallisuus, hyvinvointioppiminen sekä oppimisen edistäminen. Keskeisinä osatekijöinä, joilla tavoitteisiin pyritään, ovat johtaminen, henkilöstö, rakenteet, toimintakulttuuri ja oppimisympäristö.

Turvallisen ja hyvin toimivan koulun toimintakulttuuriin kuuluu yhteisöllisyys, yhteistoiminnallisuus, avoin vuorovaikutus ja toisen arvostaminen sekä erilaisuutta kunnioittava kohtaaminen. Näitä tavoittelemme kouluyhteisöissä kaikilla tasoilla. Oppimista tukeva ja edistävä toimintakulttuuri rakentuu suunnitelmallisuudelle, tavoitteellisuudelle ja rakentavalle yhteistyölle.

Koko kaupungin yhteisinä painopistealueina lukuvuonna 2015-2016 ovat hyvinvointioppiminen, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tehostaminen ja kehittäminen ICT-strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti sekä uudistuva opettajuus ja vuorovaikutuksellisen toimntakulttuurin kehittäminen. Painopistealueiden toteutumista rakennetaan ja toteutetaan vahvan osallisuuden kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä