Tiedotteet

Oppilaiden omat laitteet koulussa

Tiedote oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttämisestä koulussa

Jyväskylän kaupungin kouluissa testataan ja otetaan käyttöön vaiheittain oppilaiden omia mobiililaitteita oppimisessa ja opetuksessa. Mobiililaitteella tarkoitetaan älykännyköitä, tablet-tietokoneita ja kannettavia tietokoneita (läppärit). Omilla laitteilla käytetään esimerkiksi tiedonhakupalveluja, sähköisiä oppimateriaaleja sekä koulun verkko-oppimisympäristöä. Niillä myös otetaan muun muassa koulutehtäviin liittyviä valokuvia.

Omien laitteiden käytön mahdollisuus liittyy uuden opetussuunnitelman mukaisen työskentelyn testaamiseen (http://www.oph.fi/ops2016). Omien laitteiden käyttöä testataan valtakunnallisesti useissa Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa.

Oppilaiden omien laitteiden käytössä noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Oman mobiililaitteen saa tuoda kouluun koulun antamaan ohjeen mukaisesti. Oman laitteen tuominen tai sen käyttäminen koulussa ei ole pakollista, eikä koulu edellytä laitteen hankintaa.
  • Laitteiden tuontilupa ei tarkoita laitteiden jatkuvaa käyttölupaa koulussa. Koulusta kerrotaan, milloin laitteita saa käyttää. Laitteiden käytössä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Opettaja päättää, millä oppitunnilla laitteita käytetään ja mihin käyttötarkoitukseen.
  • Oppilaiden laitteet ovat koulussa omalla vastuulla. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Kouluilla on käytössä omille laitteille tarkoitettu maksuton langaton verkko.

Oppilaat voivat kirjautua koulun omille laitteille tarkoitettuun langattomaan verkkoon omilla oppilasverkon tunnuksilla. Samalla tunnuksella kirjaudutaan mm. koulun tietokoneille ja Office 365 –ympäristöön. Useimmille oppilaille tunnukset on jo jaettu. Tunnusten jakamisesta huolehtii koulu.

Omille laitteille tarkoitettu verkko näkyy koulussa nimellä ”OppilasWLAN”. Verkko toimii kaikilla kouluilla ja sitä laajennetaan edelleen lukuvuoden 2015-2016 aikana.

Kouluille on hankittu oppilaiden yhteiskäyttöön tarkoitettuja tablet-tietokoneita, joita opettaja voi antaa oppilaille silloin kun laitetta tarvitaan, mutta omaa laitetta ei ole käytettävissä. Laitehankintoja tehdään edelleen taloustilanteen mukaan lukuvuosina 2015 – 2016 ja 2016 - 2017.

Lisätietoja:

Tähän koulun yhteyshenkilön tiedot

Liitteet:

Oppilaiden omat laitteet koulussa