Lomakkeet

Loma-anomus

Etukäteen tiedossa olevista poissaoloista tulee anoa lupa etukäteen. Lupaa haetaan oheisella lomakkeella, joka palautetaan luokanohjaajalle mahdollisimman hyvissä ajoin ennen lomaa.

Enintään viiden päivän poissaoloon luvan saa luokanohjaajalta. Yli viikon poissaolon voi myöntää vain rehtori.

Läksytaulukko

Loman myöntämisen jälkeen, mutta ennen lomaa, oppilaan tulee pyytää poissaolon aikana tehtävät läksyt opettajilta. Kyseiseen tarkoitukseen on tehty tämä lomake.