Koulun elämää

Tervetuloa Vaajakosken koulun sivuille!

Vaajakosken koulun oppimisympäristöhanke

Vaajakosken koulu on noin 500 oppilaan yhtenäiskoulu (luokat 5-9). Koulussa ei ole erityisluokkia, mutta koulussa on joustavan perusopetuksen ryhmä. Oppilasennusteen mukaan yläkoululaisten määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä n. 630 oppilaaseen.

Koulun kehittämisprosessi aloitettiin syksyllä 2007, jolloin haettiin rahoitusta Opetushallitukselta oppimisympäristöjen kehittämishankkeeseen. Hakemus sisälsi viiden koulun oppimisympäristön kehittämishakemukset. Vaajakosken koulun henkilöstö valitsi vuonna 2007 didaktis-pedagogisen näkökulman oppimisympäristön kehittämiseen.

Samaan aikaan koulun henkilöstön keskuudesta valittiin 12-jäseninen suunnitteluryhmä, jonka vastuulla oli toteuttaa ja ohjata suunnittelua sekä ideoida eri ratkaisuja, jotka liittyvät peruskorjaukseen / uudisrakennukseen. Kehittämisryhmän tehtävänä oli myös informoida hankkeen edistymisestä koko henkilökuntaa. Suunnitteluryhmän tehtävänä oli ennen uudisrakennuspäätöstä välittää henkilöstön ajatuksia kuntapäättäjille.