Kouluterveydenhuolto

Terveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu sekä kehitys ja siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto pyrkii myös edistämään koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Koululaiset kutsutaan vuosittain terveystarkastukseen. 5.- ja 8.-luokkalaisille tehdään ns. laaja terveystarkastus, johon kuuluu sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemä tarkastus. Näissä laajoissa terveystarkastuksissa vanhempien/huoltajien läsnäolo on suotavaa. Tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen kotiin.

Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta toimii koululla päivittäin klo 11.00-12.00. Tänä aikana voi tulla käymään ja juttelemaan terveyteen liittyvissä asioissa. Muina aikoina hoidetaan vain välitöntä ensiapua vaativat asiat, kuten esim. koulutapaturmat.

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan koululta yhteyttä oppilaan huoltajiin, joten terveydenhoitajalla ja koululla on oltava ajan tasalla olevat työ- ja kotipuhelinnumerot. Lääkärinhoitoa vaativa ensiapu annetaan oman alueen terveysasemalla tai keskussairaalan päivystyksessä. Tarvittavista kuljetuksista huolehtivat ensisijassa vanhemmat.

Lisätietoa: http://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys

 Mikäli oppilas on ollut muualla terveydentilansa takia tutkimuksissa, on niistä hyvä toimittaa mahdollisia tuloksia tai epikriisejä kouluterveydenhoitajalle.


Rokotuksia tehostetaan tarpeen mukaan.

Vaajakosken koulun terveydenhoitajana toimii terveydenhoitaja Paula Vilpponen, puh. 014-3365584, 050-3819610.

Koululääkärin vastaanotto koululla on viikoittain. Koululääkäri tekee pääasiassa määräaikaistarkastuksia, mutta terveydenhoitajan kautta voi varata ajan koululääkärille, jos lapsella on koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyviä ongelmia, joihin tarvitaan lääkärin apua.